Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Hipostazė

hipostãzė [gr. hypostasis — pagrindas; egzistavimas]: 1. dievo atributas, abstrakčių dievo bruožų personifikacija, pvz., katalikų teologijoje Δ — trejybė (dievas tėvas, dievas sūnus ir dievas šventoji dvasia); 2. filos. pažinimo procese — abstrakcijų (savybių, santykių) pavertimas savarankiškomis realybėmis; būdinga idealizmui; 3. biol. nealelinių genų sąveika: kurį nors alelių poros geną (hipostazinį) slopina kitas nealelinis genas (epistazinis); 4. med. kraujo sąstovis apatinėse kūno dalyse arba kai kuriuose organuose.

Hipofunkcija

hipofùnkcija [↗ hipo… + ↗ funkcija], biol. sumažėjusi kurio nors audinio, organo arba sistemos veikla (funkcija).

Hipertoninis

hipertònin‖is [↗ hipertonija]: 1. biol. turintis padidėjusį spaudimą, slėgį; Δ tirpalas — tirpalas, kurio osmosinis slėgis didesnis už ląstelės vidaus osmosinį slėgį; 2. susijęs su hipertonija, pvz., ~ė liga.

Hiperfunkcija

hiperfùnkcija [↗ hiper… + ↗ funkcija], biol. pernelyg intensyvi kurio nors audinio, organo arba sistemos veikla (funkcija).

Heterogamija

heterogãmija [↗ hetero… + ↗ …gamija]: 1. dviejų nevienodo dydžio skirtingos lyties gametų susiliejimas apvaisinimo metu; 2. biol. procesas — vyriškieji individai palikuonims perduoda kitokius genus arba jų rinkinius, negu moteriškieji individai.

Hemotoksinai

hemotoksinai [↗ hemo… + ↗ toksinai], biol. kilmės medžiagos, ardančios eritrocitus, pvz., kai kurie fermentai, saponinai, gyvačių nuodai.

Granulės

grãnulės [lot. granulum —grūdelis]: 1. smulkūs, tankūs, grūdo pavidalo kurios nors medžiagos trupiniai; 2. astr. maži, šviesūs, beveik apvalūs Saulės fotosferos dariniai, panašūs į virtų ryžių grūdelius; 3. biol. standūs grūdelių pavidalo intarpai (dažn. laikini) ląstelių citoplazmoje.

Gradacija

gradãcija [lot. gradatio — laipsniškas kilimas]: 1. laipsniškas perėjimas nuo vieno dalyko prie kito, laipsniškas kilimas, stiprėjimas; 2. laipsniavimas, stilistinė figūra — vienarūšių meninės išraiškos segmentų išdėstymas tokia seka, kuri kelia emocinio ar prasminio stiprėjimo arba silpnėjimo įspūdį; 3. biol. laipsniškas gyvų būtybių organizacijos sudėtingumo didėjimas, vykstantis per jų evoliuciją.

Genealogija

genealògija [gr. genealogia — giminės kartų eilė], raidos, kilmės istorija: 1. ist. disciplina, tiria giminių istoriją; 2. giminės, šeimos kilmės istorija; 3. biol. žinių apie kurio nors individo ar organizmų grupės kilmę ir ist. raidą visuma.

Fiksuoti

fiksúoti [pranc. fixer < lot. fixus — tvirtas, nesuardomas]: 1. galutinai nustatyti; 2. pažymėti, užrašyti; registruoti; 3. įtvirtinti tam tikroje padėtyje, kad nejudėtų; 4. biol. apdoroti tam tikromis medžiagomis ląsteles, audinius, organus; 5. užgrūdinti, sutvirtinti išryškintą fotografinį atvaizdą, kad negestų, nebluktų; 6. sutelkti, nukreipti (žvilgsnį, dėmesį); 7. mat. nustatyti, parinkti.