Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Organinis

orgãninis [gr. organikos — įrankiu sukurtas]: 1. susijęs su organizmu, gyva medžiaga; 2. susijęs su organu, jo struktūra, pvz., Δ pažeidimas; 3. chem. susidedantis iš molekulių, kurių pagrindą sudaro anglies ir vandenilio atomai; susijęs su medžiagomis, sudarytomis iš tokių molekulių.

Oksilitas

oksilit‖as, chem. medžiaga, turinti natrio peroksido; ~u valomas oras.

Oksidimetrija

oksidimètrija [↗ oksid(acija) + ↗ …metrija], chem. analizės metodas, kitaip ↗ redoksimetrija.

Okeanografija

okeanogrãfija [↗ okeanas + ↗ …grafija]: 1. ↗ okeanologija; 2. okeanologijos ir hidrografijos šaka, tirianti konkrečių vandenynų dalių vandens fiz. ir chem. savybes, procesus, reiškinius.

Okeanologija

okeanològija [↗ okeanas + ↗ …logija], mokslas, tiriantis jūrų ir vandenynų fiz., chem., geol. ir biol. procesus.

Okliuzija

okliùzija [lot. occlusio — uždarymas, paslėpimas]: 1. chem. dujų susigėrimas į kietojo kūno tūrį; 2. šilto ir šalto atmosferos frontų susilietimas (ciklono vystymosi procese — brandaus ciklono stadija); ciklono okliūzija; 3. med. užakimas, nepraeinamumas, pvz., žarnyno Δ; 4. sankanda — sandariai suglaustų viršutinių ir apatinių dantų eilių tarpusavio padėtis.

Oksidai

oksidai [pranc. oxydes < oxygene—deguonis], chem. elementų junginiai su deguonimi, pvz., aliuminio oksidas Al2O3.

Odorantas

odorántas [↗ odoracija], chem. medžiaga, suteikianti dujoms ir patalpų orui savitą kvapą.

Obsidianas

obsidiãnas [lot. Obsidianus (lapis) — Obsidijaus akmuo; pagal iškreiptą romėno Obsidijaus pavardę], įv. chem. sudėties stikliška neišsikristalizavusi vulkaninė uoliena; vulkaninis stiklas.

Nuklidas

nuklidas [nucleus + gr. eidos — pavidalas], chem. elemento atomas, kuris nuo kt. atomo (nuklido) skiriasi protonų arba neutronų arba ir vienų, ir kitų skaičiumi branduolyje.