Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Nitrometrija

nitromètrija [↗ nitro… + ↗ …metrija], azoto kiekio nustatymo chem. junginiuose būdas.

Niobis

niòbis [↗ Niobė], chem. elementas Nb, atom. Nr. 41; panašus į tantalą metalas.

Nilsboris

nilsbòris [pagal danų fiziko Nilso Boro (Bohr) vardą ir pavardę], radioaktyvus dirbtinis chem. mentas Ns, atom. Nr. 105.

Nikelis

nikelis [vok. Niekel], chem. elementas Ni, atom. Nr. 28; metalas.

Neutralus

neutralùs [lot. neutralis < neuter — nei vienas, nei kitas; nė vienas iš dviejų], nedalyvaujantis ginče, kovoje; nesąveikaujantis, neveiklus: 1. išlaikantis politikos neutralitetą; 2. chem. nesukeliantis nei rūgščios, nei šarminės reakcijos; 3. fiz. neelektringas, neįelektrintas; 4. lingv. neturintis stilistinio emocinio atspalvio, pvz., valgyti, palyginti su ėsti, triaukšti, maumoti.

Neutralizacija

neutralizãcija [↗ neutralus], darymas(is) ko nors neutralaus: 1. tarptautinės sutarties nustatytas teritorijos arba jos dalies teis. režimas, draudžiantis joje statyti kar. įtvirtinimus, steigti užsienio kar. bazes; 2. tam tikros valstybės neutraliteto paskelbimas; 3. chem. tirpalo rūgštingumo mažinimas bazėmis arba šarmingumo mažinimas rūgštimis; 4. lingv. kalbinės opozicijos (dažn. fonologinės) išnykimas tam tikroje pozicijoje, pvz., rusų k. fonemų „o” ir „a” neskyrimas nekirčiuotuose skiemenyse: „нoгa” (tariama „нaгá” — koja ir „нaгá”— nuoga).

Neurohumoralinis

neurohumorãlin‖is [↗ neuro… + ↗ humoralinis], nervinis ir humoralinis; ~ė reguliacija — organizmo fiziol. ir biochem. procesų koordinavimas — bendra nervų sistemos ir biologiškai aktyvių medžiagų (hormonų, hormonoidų, mediatorių) veikla.

Neptūnis

neptunis [pagal Neptūno planetos pavadinimą], radioaktyvus chem. elementas Np, atom. Nr. 93; metalas.

Neonas

neònas [gr. neos — naujas], chem. elementas Ne, atom. Nr. 10; inertinės dujos.

Neodimis

neodimis [↗ neo… + gr. (di)dymos — dvigubas], chem. elementas Nd, atom. Nr. 60; metalas.