Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Polikarbonatai

polikarbonãtai [↗ poli… + ↗ karbonatai], sintetiniai polimerai; dinaminėms apkrovoms ir chem. reagentams atsparūs plastikai.

Polikondensacija

polikondensãcija [↗ poli… + ↗ kondensacija], polimerų gavimo iš monomerų chem. reakcija.

Polimerija

polimèrija [gr. polymereia — daugialypiškumas]: 1. sudėtingumas, gausumas; 2. chem. junginių molekulių gebėjimas jungtis į grandinę ir sudaryti didelės molekulinės masės naujų savybių chem. junginį — polimerą; 3. gen. organizmo vieno požymio priklausomybė nuo kelių nealelinių genų.

Poliarografija

poliarogrãfija [↗ polia(rizacija) + ↗ …grafija], medžiagos kokybinės ir kiekybinės sudėties ir chem. procesų tyrimo būdas, pagrįstas tiriamosios medžiagos tirpalo elektrolize.

Plutonis

plutònis [pagal Plutono (gr. Plutōn) planetos pavadinimą], radioaktyvus chem. elementas Pu, atom. Nr. 94; metalas.

Pliušas

pliùšas [vok. Plüsche], audinys arba mezginys su 5—8 mm aukščio pūku iš vilnonių, medvilninių, šilkinių verpalų arba chem. siūlų; vart. užuolaidoms, lovatiesėms, baldams apmušti.

Plejada

plejadà [↗ plejadės]: 1. septyni žymiausi III a. pr. m. e. Aleksandrijos tragedijų autoriai; 2. kurioje nors srityje pasižymėjusių ir bendromis pažiūromis bei tikslais susijusių žmonių grupė; 3. chem. grupė chem. elemento izotopų.

Piatina

piatinà1 [isp. platina maž. < plata — sidabras], chem. elementas Pt, atom. Nr. 78; metalas.

Pigmentas

pigmeñtas [lot. pigmentam — dažai]: 1. chem. netirpstantis org. arba neorg. dažas; 2. spalvota org. medžiaga, lemianti organizmų arba jų organų spalvą.

Petrochemija

petrochèmija [↗ petro… + ↗ chemija], mokslas, tiriantis uolienų chem. sudėtį ir jų susidarymo procesų chemizmą.