Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Enantas

enántas, poliamidinio pluošto, gaminamo TSRS, prek. pavadinimas.

Embargas

embárgas [isp. embargo — arešto uždėjimas, uždraudimas]: 1. valst. valdžios draudimas įvežti iš kurios nors šalies arba išvežti į kurią nors šalį prekes, auksą, vertybinius popierius; 2. svetimų prek. laivų ir jų krovinių sulaikymas uoste arba terit. vandenyse.

Elana

elanà, poliesterinio pluošto, gaminamo Lenkijoje, prek. pavadinimas.

Eksploatacija

eksploatãcija [pranc. exploitation — naudojimas(is)]: 1. ek. išnaudojimas — neatlyginamas svetimo darbo ar jo produkto pasisavinimas; 2. įmonės ar kitokio ūkinio objekto, pvz., naudingųjų iškasenų telkinio, įrenginio, naudojimas.

Eksploatuoti

eksploatúoti [pranc. exploiter]: 1. ek. išnaudoti — savintis svetimą darbą ar jo produktą; 2. naudoti įmonę ar kitą ūkinį objektą.

Ekonomizmas

ekonomizmas, Rusijos socialdemokratijos oportunistinė kryptis XIX a. pab. — XX a. pr.; ekonomistai ragino darbininkus apsiriboti ek. kova.

Ekonomika

ekonòmika [gr. oikonomikē (technē) — ūkininkavimas, ūkininkavimo menas]: 1. visuomeninės ek. formacijos, pvz., kapitalizmo, gamybinių santykių visuma; 2. šalies, liaudies ūkio šakos ar mažesnio ūkinio vieneto ūkinė būklė; 3. mokslas, tiriantis gamybinius santykius tam tikroje visuomeninės gamybos ir mainų sferoje, pvz., pramonės Δ.

Ekonometrija

ekonomètrija [↗ ekono(mija) + ↗ …metrija], mokslas, matematiniais ir statistiniais metodais ir modeliais tiriantis kiekybinius ek. objektų ir procesų ryšius.

Drūza

drūz‖à [ček. druza < vok. Druse — šepetys]: 1. miner. mineralų kristalų agregatas uolienų tuštumose, vienu galu suaugęs su bendru pagrindu; ~as sudaro kvarcas, kalcitas, ametistas, epidotas, antimonitas, gipsas; 2. lot. kristalų (dažn. kalcio oksalato) grupė augalo ląstelės vakuolėje; 3. med. parazitinių grybų sankaupa audiniuose, pvz., laibagrybių Δ, sergant aktinomikoze.

Drabantai

drabántai [ček. drabant (vns.), vok. Trabant (vns.)], ist. aukšto pareigūno asmens sargybiniai; garbės palyda.