Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Bekonas

bekònas [angl. bacon — sūdyta ar rūkyta kiauliena]: 1. iki 100 kg nupenėto puskiaulio mėsos produktas; 2. šnek. toks puskiaulis.

Bankas

bánkas [it. banco — stalas]: 1. spec. ek. institutas, kuris telkia laikinai laisvas lėšas, teikia kreditą, tarpininkauja atliekantiems piniginius atsiskaitymus, reguliuoja pinigų cirkuliaciją, leidžia apyvarton pinigus, vertybinius popierius, atlieka su jais susijusias operacijas ir kt. funkcijas; 2. kai kuriuose lošimuose — statoma, sudedama pinigų suma, iš kurios lošiama.

Automatizacija

automatizãcija [pranc. automatisation < ↗ automatas], techn. priemonių, ek. mat. metodų ir valdymo sistemų, visiškai arba iš dalies atpalaiduojančių žmogų nuo tiesioginio darbo, diegimas į gamybą ir kitas veiklos sritis.

Autarkija

autárkija [gr. autarkeia — savęs patenkinimas]: 1. kinikų ir stoikų etikos pažiūra, pagal kurią dorovingumas pats savaime yra pakankama laimės sąlyga; 2. uždaro, savo poreikius tenkinančio šalies, grupės šalių ūkio kūrimas be tradicinių tarptautinių ek. ryšių.

Antikritika

antikristas [gr. Antichristos]: 1. krikščionybės mitologijoje — Jėzaus Kristaus priešininkas, kuris pasirodysiąs prieš pasaulio pabaigą ir būsiąs Kristaus nugalėtas; 2. šnek. piktoji dvasia, velnias; blogas žmogus, netikėlis.

Antegmitas

antegmitas [< rus.], grafito plastiko, gaminamo TSRS, prek. pavadinimas.

Anodija

anòdija [gr. anōdynos— skausmą raminantis], šnek. eterio spiritas (eterio ir etilo alkoholio mišinys).

Anidas

anidas [rus. anid], poliamidinio pluošto, gaminamo TSRS, prek. pavadinimas.

Analitinis

analitin‖s [gr. analytikos]: 1. susijęs su analize, naudojantis analizę, kuris remiasi analize, skaidymu, sudedamųjų dalių tyrimu; 2. ek. detalizuotas, parodantis sudedamąsias dalis, pvz., ~ ė apskaita; 3. lingv. sudaromas iš pagalbinių ir savarankiškos leksinės reikšmės žodžių, reiškiamas jais, o ne paties žodžio formomis, pvz., pranc. „de la table” — „stalo” yra ~ ė gram. forma; ~ ės kalbos — kalbos, kuriose žodžių gram. reikšmės ir sintaksiniai santykiai daugiausia reiškiami ~ ėmis formomis, pvz., anglų, prancūzų, bulgarų kalbos.

Amalgamacija

amalgamãcija: 1. metalo tirpinimas gyvsidabryje; amalgamos gavimas; 2. metalo (daugiausia aukso) gavimo būdas — smulkiai sumalta rūda tirpinama gyvsidabryje, po to, atskyrus bergždą, gyvsidabris išgarinamas; 3. metalinių dirbinių dengimas tauriojo metalo amalgama (gyvsidabriui išgaravus, lieka tauriojo metalo sluoksnis); 4. ek. kapit. įmonių susijungimas (didelės įmonės prisijungia smulkias arba didelės susilieja į dar didesnes).