Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Titanas

titãnas1 [↗ titanai]: 1*. didelio proto, talento, stiprios dvasios žmogus; 2. šnek. didelis indas vandeniui virinti.

Tipas

tipas [gr. typos — atspaudas, pavyzdys]: 1. modelis, pagal kurį gaminami vienos rūšies daiktai; 2. asmuo, turintis bruožų, būdingų kuriai nors etninei, profesinei ar kitokiai žmonių grupei; 3. grožinės literatūros kūrinio veikėjas, kurio ypač ryškūs ne individualūs, o bendresnieji bruožai, būdingi kuriai nors didesnei žmonių grupei (ppr. kuriam nors socialiniam sluoksniui); 4. biol. viena aukščiausių sistematinių kategorijų (taksonų), jungianti giminingas augalų arba gyvūnų klases, pvz., nariuotakojų , gaubtasėklių augalų ; 5. lingv. pagrindinių struktūrinių kalbos bruožų charakteristika; 6. šnek. keistų arba neigiamų bruožų, savumų žmogus.

Terilenas

terilènas, poliesterinio pluošto, gaminamo D. Britanijoje, prek. pavadinimas.

Temperatūra

temperatūrà [lot. temperatura — normalioji būsena]: 1. dydis, apibūdinantis kūno šiluminę būseną; 2. šnek. karštis, karščiavimas.

Technokratija

technokrãtija [gr. technē — amatas, mokslas + kratos — valdžia]: 1. monopolistinio ir valstybinio monopolistinio ek. sektorių aukštasis valdymo personalas, susijęs su valst. aparatu, kariniu pramoniniu kompleksu, mokslo centrų vadovybe; 2. buržuazinė visuomeninės minties kryptis, teigianti, kad kapit. visuomenei reguliuoti visiškai pakanka moksl. techn. racionalumo principų, kurių reiškėjai yra inžinieriai ir mokslininkai (t. y. technokratai).

Teflonas

teflònas, fluoro plastikų, gaminamų JAV, prek. pavadinimas.

Taboritai

taboritai [pagal Taboro (ček. Tábor) kaimo Čekijoje pavadinimą], husitų judėjimo radikalioji grupė (daugiausia valstiečiai, miesto varguomenė, amatininkai, nusigyvenę riteriai, žemesnieji dvasininkai).

škiperis

škiperis [ol. schipper < schip — laivas]: 1. psn. laivo viršininkas, krovininio laivo vadas; 2. karo laivo tiekimo arba didelio prek. laivo denio turto tvarkytojas; 3. nesavaeigio laivo vadas.

Ševeliūra

ševeliūrà [pranc. chevelure], šnek. galvos plaukai (dažn. labai tankūs); šukuosena.

Steitizmas

steitizmas [angl. statism]: 1. ek. teorija, aiškinanti, kad ekonomiką lemia valstybė; 2. valstybės reguliuojama ekonomika.