Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Spekuliacija

spekuliãcija [lot. speculatio – sekimas, žvalgymas, stebėjimas]: 1. prekyba, kuria siekiama greitai ir lengvai pasipelnyti; 2. prek. sandėriai, daromi biržoje, tikintis, kad po kurio laiko arba sandėrio vykdymo terminui suėjus sandėrio dalyviui susidarys naudingesnė situacija; pirkėjas tikisi, kad sandėrio objekto kaina ar kursas tada bus aukštesnis; pardavėjas – kad žemesnis; 3. visai abstraktus, teorinis mąstymas, norint gauti žinių apie objektus, kurie yra už patyrimo ribų.

Skočna

skočnà [ček.], čekų liaudies šokis; greito tempo; būdinga nedideli pašokimai; palydima humoristinės dainos.

Sitis

Sitis (angl. City), centrinė Londono dalis, kurioje sutelktos didžiausių bankų, pram. ir prek. monopolijų valdybos bei kontoros, birža; D. Britanijos fin. oligarchijos simbolis.

Silonas

silònas, poliamidinio pluošto, gaminamo Čekoslovakijoje, prek. pavadinimas.

Sektorius

sèktorius [lot. sector — atkertantis, atskiriantis]: 1. radialinių (iš vieno taško išeinančių) linijų ribojamas plotas, pvz., stadiono Δ, stebėjimo Δ; 2. įstaigos arba organizacijos tam tikros specializacijos skyrius; 3. ek. liaudies ūkio dalis, turinti tam tikrų ekonominių ir socialinių bruožų, pvz., visuomeninis Δ, privatinis Δ.

Sekretas

sekrètas1 [lot. secretus — slaptas, paslėptas]: 1. kar. priešakinis užmaskuotas stebėjimo postas; 2. psn. šnek. paslaptis.

Sekcija

sèkcija [lot. sectio — padala, perpjovimas], skyrius, padalinys, dalis: 1. įstaigos, organizacijos skyrius, dalis; 2. grupė žmonių, nagrinėjančių 1 rūšies problemas; 3. viena iš kelių vienodų techn. įrenginio (pastato, baldo, šildymo prietaiso) dalių; 4. spinta iš kelių standartinių dalių; 5. prek. įmonės dalis, skyrius, kuriuose parduodamos tam tikros prekės; 6. sprt. šakos būrelis; 7. lavono skrodimas, kitaip ↗ autopsija.

Saliut

saliùt [pranc. salut], šnek. sveikas! sveiki! viso gero!

Robotas

ròbotas [ček. robot < robota — katorgiškas darbas], mašina, kuri imituoja kai kurias žmogaus savybes ir, sąveikaudama su aplinka, pavaduoja žmogų, gyvūną.

Rezervinis

rezèrvinis [↗ rezervas], ek. atsarginis, laikomas atsargai.