Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Paritetas

paritètas [vok. Parität < lot. paritas — lygybė]: 1. ek. vienos šalies piniginio vieneto santykis su kt. šalies piniginiu vienetu pagal jiems nustatytą aukso kiekį arba pagal jų perkamąją galią; 2. teis. lygaus šalių atstovavimo principas.

Orlonas

orlònas [angl. orlon], poliakrilo nitrilo pluošto, gaminamo JAV ir Kanadoje, prek. pavadinimas.

Oligopolija

oligopòlija [↗ oligopolis], viena iš nedaugelio įmonių, įsigalėjusių šalies ek. šakos rinkoje.

Oligopolis

oligòpolis [↗ oligo… + pōleō — parduodu], tokia išsivysčiusios kapit. šalies ek. šakos rinkos būklė, kai joje vyrauja kelios duopolijos, vykdančios konkurenciją ne kainomis.

Oligo

oligo… [gr. oligos — negausus, mažas], pirmoji sudurtinių žodžių dalis, rodanti jų sąsają su nedideliu kiekiu; nukrypimą nuo normos, buvimą ko nors mažiau normos; buvimą ko nors labai nedaug, šiek tiek.

Oktrua

oktruà [pranc. octroi]: 1. Prancūzijoje vid. amžiais — įvežimo muitai feodalo arba miesto naudai; 2. XVI—XVIII a. — monopolinių prek. bendrovių privilegijos; 3. Prancūzijoje ir kai kuriose šalyse — miestų rinkliavos kai kuriems įvežamiems ž. ū. produktams.

Nulifikacija

nulifikãcija [lot. nullificatio — panaikinimas], ek. nuvertėjusių popierinių pinigų panaikinimas valstybės valdžios aktu.

Nitronas

nitrònas, poliakrilo nitrilo pluošto, gaminamo TSRS, prek. pavadinimas.

Neoprenas

neoprènas [↗ neo… + ↗ (chloro)prenas], chloropreno kaučiuko, gaminamo JAV, prek. pavadinimas.

Natūra

natūrà [lot.]: 1. gamta; 2. žmogaus prigimtis, charakteris; 3. dailėje — tikrovės objektai, pagal kuriuos dailininkas kuria (piešia, tapo, lipdo); 4. ek. produktai, prekės kaip mokėjimo priemonė vietoj pinigų.