Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Nailonas

nailònas [angl. nylon], poliamidinio pluošto, gaminamo Austrijoje, D. Britanijoje, Italijoje, JAV, VFR, prek. pavadinimas.

Nairitas

nairitas [< rus.], chloropreno kaučiuko, gaminamo TSRS, prek. pavadinimas.

Nacija

nãcija [lot. natio — tauta], žmonių bendrija, susidariusi jų istorijos, kultūros, kalbos, teritorijos ir ek. gyvenimo bendrumo pagrindu.

Multiplikatorius

multiplikãtorius [lot. multiplicator — daugintojas, daugiklis]: 1. įtaisas, didinantis kokios nors mašinos veleno sukimosi dažnį, skysčio slėgį, pvz., hidraulinio preso Δ; 2. ek. dydis, rodantis vieno kintamojo generuojamo dydžio priklausomybę nuo kitimą sužadinusio kito kintamojo poveikio; 3. dailininkas, piešiantis kadrus multiplikaciniams filmams.

Monokultūra

monokultūrà [↗ mono… + ↗ kultūra]: 1. ž. ū. vieno augalo auginimas tame pačiame žemės sklype ilgą laiką, nesilaikant sėjomainos; 2. ek. vieno (ūkyje arba šalyje) ž. ū. augalo auginimas; dažn. eksportui; 3. mikrobiologijoje — kurių nors mikroorganizmų grynoji kultūra, išauginta laboratorijoje arba mikrobiologinės sintezės įmonėje.

Mikroekonomika

mikroekonòmika [↗ mikro… +↗ ekonomika]: 1. ekonomika, tiriama pirminių jos vienetų (įmonių, vartotojų) aspektu; 2. lokalinių ek. tyrimų metodas.

Metaekonomika

metaekonòmika [↗ meta… + ↗ ekonomika]: 1. sistema, apimanti agreguotus ek. procesus ir nagrinėjama mikroekonominių sistemų, kuriose tie procesai mažiau agreguoti, atžvilgiu; 2. ek. mokslų dalis (logika ir metodologija), tirianti ek. mokslų postulatų ir kategorijų ryšius, įrodymo sistemas, jų metodus ir principus.

Merkurijus

Merkùrijus (lot. Mercurius), romėnų prek. dievas, keliautojų globėjas; tapatinamas su sen. graikų Hermiu.

Merkantilizmas

merkantilizmas [pranc. mercantilisme < it. mercante — pirklys]: 1. ankstyvojo kapitalizmo (XVI—XVIII a.) ek. politika; 2. pirmoji burž. polit. ekonomijos mokykla, reiškusi pradinio kapitalo kaupimo epochos prek. buržuazijos interesus, teoriškai grindusi pirklių ek. politikos sistemą.

Maržinalizmas

maržinalizmas [pranc. marginal — kraštinis, ribinis], burž. polit. ekonomijos metodologinis principas, pagal kurį ek. reiškiniai turi būti tiriami ribinių (didžiausių ir mažiausių) dydžių analize.