Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Konsulas

kònsulas [lot. consul]: 1. sen. Romoje respublikos laikais — dviejų 1 metams renkamų aukščiausiųjų pareigūnų titulas; imperijos laikais — garbės pareigūnų vardas; 2. Prancūzijoje — konsulato laikotarpio valst. valdžios aukščiausias pareigūnas; 3. valstybės pareigūnas, pasiųstas į kt. valstybę pirmajai nuolat atstovauti ir jos bei jos organizacijų ir piliečių teis. ir ek. interesų ginti.

Konstitucija

konstitùcija [lot. constitutio — nustatymas]: 1. pagrindinis valstybės įstatymas, turintis aukščiausią teisinę galią, nustatantis šalies polit., teis. ir ek. sistemos pagrindus; 2. žmogaus arba gyvūno kūno sudėjimas.

Konjunktūra

konjunktūrà [lot. conjunctura < conjungo — sujungiu]: 1. susidėjusios aplinkybės, sąlygos, susidariusi padėtis, galinti turėti įtakos kuriam nors dalykui; 2. ek. gamybos produkcijos realizavimo sąlygos.

Konglomeratas

konglomerãtas [lot. conglomeratus — sukauptas, surinktas]: 1. mechaniškas įvairiarūšis ko nors junginys; netvarkingas rinkinys, sankaupa, mišinys; 2. nuosėdinė uoliena, kurią sudaro susicementavęs žvirgždas, gargždas, rieduliai; 3. ek. labiausiai išvystyta monopolistinio susivienijimo forma, apimanti smulkesnius junginius, dažnai neturinčius tarp savęs gamybinių technologinių ir funkcinių ryšių, esančius daugelyje liaudies ūkio sferų.

Komunizmas

komunizmas [pranc. communisme < lot. cotmmunis — bendras], visuomenės ek. formacija, pagrįsta visuomenine gamybos priemonių nuosavybe ir laisvų žmonių darbu.

Komivojažierius

komivojažiẽrius [pranc. commis voyageur], keliaujantis prek. firmos atstovas, siūlantis prekes pagal turimus pavyzdžius, katalogus.

Komisionierius

komisioniẽrius [pranc. commissionnaire < lot. commissio — pavedimas], fizinis ar juridinis asmuo, už atlyginimą atliekantis prek. pavedimus.

Komercializmas

komercializmas [lot. commercialis — prekybos, prekybinis], ek. valdymo sistema, kai prekybai teikiama daugiau privilegijų ir teisių negu kitoms ūkio šakoms.

Kombinuoti

kombinúoti [lot. combinare — jungti, derinti]: 1. jungti, derinti, apskaičiuoti; sugalvoti, daryti kombinacijas; 2. ek. jungti skirtingų, bet technologiškai susijusių pram. šakų gamybinius procesus į vieną įmonę; 3*. įsigyti, pasiekti ką nors suktumu, gudrybėmis.

Kogas

kògas [vok. Kogge], XIII—XVI a. didelės grimzlės Hanzos prek. laivas.