Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Klientas

klieñtas [lot. cliens (kilm. clientis)]: 1. sen. Romoje — ↗ patrono1 (1) globojamas ir nuo jo priklausantis laisvas asmuo; 2. nuolatinis pirkėjas, lankytojas, užsakytojas; įmonė, organizacija, asmuo, kuris naudojasi kredito ar draudimo įstaigos, pram. ar prek. įmonės, advokato, notaro, ek. eksperto patarnavimais.

Kašparekas

Kãšparekas (ček. Kašpárek), komiškas čekų lėlių teatro personažas; geraširdis valstietis, plepys, pokštininkas.

Kašmilonas

kašmilònas [angl. cashmilon], poliakrilo nitrilo pluošto, gaminamo Japonijoje, prek. pavadinimas.

Kaprolanas

kaprolãnas [angl. caprolan], poliamidinio pluošto, gaminamo JAV, prek. pavadinimas.

Kapronas

kaprònas [rus. kapron < ↗ kaprolaktamas]: 1. poliamidinio pluošto, gaminamo TSRS, prek. pavadinimas; 2. audinys iš poliamidinio pluošto siūlų.

Kapitalas

kapitãlas [angl. capital < lot. capitalis — pagrindinis]: 1. vertė, duodanti kapitalistui samdomuoju darbu sukuriamą pridedamąją vertę; 2. turtas, vertė; 3. šnek. didelė pinigų suma, pinigai.

Kapitalizmas

kapitalizmas [↗ kapitalas], klasinė antagonistinė visuomenės ek. formacija, pagrįsta privatine gamybos priemonių nuosavybe ir samdomojo darbo išnaudojimu.

Kampanija

kampãnija [pranc. campagne < it. campagna — laukas]: 1. intensyvi, aktuali tam tikro laikotarpio visuomeninė, politinė, ūkinė, kultūrinė, propagandinė veikla; 2. ek. gamybinių operacijų ciklas arba kompleksas, atliekamas pagal planą, nustatytu laiku; 3. techn. įrenginio, mašinos ilgas nenutrūkstamo darbo laikas; 4. karo žygis; tam tikro laikotarpio ir vietos karo veiksmų, turinčių vieną strateginį planą, visuma; 5. psn. karo laivo plaukiojimo laikotarpis.

Kameralistika

kameralistika [vok. Kameralistik < lot. camera — rūmų iždas]: 1. specialus adm. ir ek. žinių disciplinų ciklas, kuris buvo dėstomas vid. amžiais Europos universitetuose; 2. Vokietijos XVII—XVIII a. kameralinio (rūmų, valstybės) ūkio tvarkymo administracinių ir ūkinių duomenų visuma.

Jidiš

jidiš [jidiš k. jidiš < vok. jüdisch < žydų], žydų šnek. kalba, artima vok. aukštaičių kalbai (atsiskyrė nuo jos tik prieš kelis šimtmečius); turi semitų (hebrajų, aramėjų) ir slavų kalbų elementų, vartojama Europoje, JAV, Izraelyje.