Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Volstritas

Vòlstritas (angl. Wall Street), Niujorko gatvė, kurioje yra didžiausi bankai, fondų birža; JAV fin. oligarchijos simbolis.

Subvencija

subveñcija [lot. subventio — pašalpa], valst. fin. pašalpa, teikiama vietiniams valdžios organams arba ūkio šakoms, kad jie galėtų padaryti tam tikrus darbus.

Sitis

Sitis (angl. City), centrinė Londono dalis, kurioje sutelktos didžiausių bankų, pram. ir prek. monopolijų valdybos bei kontoros, birža; D. Britanijos fin. oligarchijos simbolis.

Sanacija

sanãcija [lot. sanatio — gydymas]; 1. sveikatos gerinimas, gijimas, išgydymas; 2. kapit. šalyse — priemonės, kuriomis stengiamasi pagerinti šalies ekonomiką, finansus, mokėjimų balansą, valiutinę padėtį, t. p. įmonių ir bankų fin. padėtį; 3. Lenkijoje — J. Pilsudskio (1867—1935) 1926 įvesto fašistinio režimo pavadinimas.

Programavimas

programãvimas, valstybinio monopolistinio ekonomikos reguliavimo sistema, pagrįsta kompleksinėmis makroekonomikos programomis, atspindinčiomis preferencinį visuomeninės gamybos plėtotės variantą ir socialinės ekonominės politikos strateginę koncepciją, atitinkančią fin. oligarchijos interesus.

Kvestorius

kvèstorius [lot. quaestor < quaero — klausiu, tiriu]: 1. sen. Romoje karalių epochoje — kriminalinių bylų teisėjas, vėliau — pareigūnas, prižiūrintis valstybės iždą; 2. kai kurių šalių parlamentuose — administracijos ir ūkio dalies vedėjas, aukštosiose mokyklose — pareigūnas, tvarkantis fin. reikalus; 3. Italijos policininko laipsnis; 4. elgetaujančių vienuolių ordino narys, renkantis išmaldą savo vienuolynui.