Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Radiofizika

radiofizika [↗ radio… + ↗ fizika], mokslas, tiriantis radijo dažnio virpesių ir bangų žadinimą, stiprinimo, sklidimo, priėmimo fiz. procesus, virpesių ir bangų sąveiką su krūvininkais vakuume, dujose, kietuosiuose kūnuose.

Pulsacija

pulsãcija [lot. pulsatio — stūmimas, smūgis]: 1. fiz. dydžio periodinis kitimas; 2. astr. nestacionarių žvaigždžių matmenų periodiškas kitimas (plėtimasis ir traukimasis).

Pozitronis

pozitrònis, fiz. sistema, susidedanti iš pozitrono ir elektrono.

Potencialinis

potenciãlin‖is [↗ potencialas]: 1. fiz. ~ė jėga — jėga, kurios darbas priklauso tik nuo jos veikiamo materialiojo taško pradinės ir galinės padėties erdvėje ir nepriklauso nuo šio taško trajektorijos ir judėjimo dėsnio.

Politropė

politròpė [↗ poli… gr. tropē — posūkis, kryptis], fiz. pastovios šiluminės talpos būsenų kreivė, pvz., adiabatė (šiluminė talpa lygi nuliui), izotermė (šiluminė talpa lygi begalybei).

Politropinis

politròpinis, fiz. susijęs su sistemos būsenos kitimu šiluminės talpos pastovumo sąlygomis, pvz., Δ procesas.

Poliškas

põliškas [↗ polius], fiz. turintis du priešingų savybių taškus — polius.

Poliaronas

poliarònas [↗ polia(rizacija) + ↗ (elekt)ronas], fiz. kvazidalelė; surištoji elektrono (arba skylės) ir išilginio optinio fonono būsena.

Planetologija

planetològija [↗ planeto… + ↗ …logija], mokslas, tiriantis Saulės sistemos planetų ir jų atmosferų fiz. savybes.

Pjezomagnetikas

pjezomagnètikas [↗ pjezo… + ↗ magnetikas], fiz. medžiaga, įmagnetėjanti dėl išorinio slėgio.