Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Piroterapija

piroterãpija [↗ piro… + ↗ terapija], gydymas dirbtiniu ligonio kūno temperatūros pakėlimu (karščiavimą sukeliančiomis medžiagomis, fiz. priemonėmis).

Pinčas

pinčas [angl. pinch — susiaurėjimas, suslėgimas], fiz. glaudos efektas — plazmos, kuria teka el. srovė, glaudimas srovės sukurtu magn. lauku.

Petrofizika

petrofizika [↗ petro… + ↗ fizika], mokslas, tiriantis uolienų fiz. savybes.

Perceptronas

perceptrònas [angl. perceptron < lot. perceptio — pažinimas + ↗ (elek)tronas], smegenų modelis, padedantis tirti natūralųjį intelektą fiz. ir mat. priemonėmis.

Parametrinis

parametrinis, susijęs su kurių nors parametrų (fiz. dydžių) keitimu.

Paradoksas

paradòksas [gr. paradoxos — netikėtas]: 1. neįprastas, netikėtas, aforistinis teiginys, kuris pirmu žvilgsniu prieštarauja sveikam galvojimui; 2. log. samprotavimas, įrodantis teiginio teisingumą ir jo klaidingumą; 3. fiz. netikėtas reiškinys, prieštaraujantis įprastai sampratai.

Paraelektrikas

paraelèktrikas [↗ para… + ↗ elektra], fiz. kietoji medžiaga, kurios atomų dipoliniai el. momentai išsidėstę netvarkingai ir jos poliarizuotumas lygus nuliui.

Paketas

pakètas [pranc. paquet]: 1. kokių nors siunčiamų, gabenamų, kraunamų daiktų ryšulys; 2. vokas su oficialiu raštu; 3. fiz. bangų Δ (materijos bangų laukas, sutelktas ribotoje erdvės dalyje); 4. duomenų arba programų Δ skaičiavimo mašinai.

Osmoreguliacija

osmoreguliãcija [gr. ōsmos — postūmis, slėgimas + ↗ reguliacija], fiz., chem. ir fiziol. procesai, kuriais palaikomas santykiškai pastovus organizmo vidinės terpės (kraujo, limfos, viduląstelinio skysčio) slėgis.

Ortotropizmas

ortotropizmas [↗ orto… + gr. tropos — pasisukimas, kryptis], fiz. ilgų strypelio formos ir lygiagrečių kristalų augimas statmenai indo vidinei sienelei, kurioje yra jų užuomazgos.