Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Tromboplastinas

tromboplastìnas [gr. thrombos — krešulys + plastos — nulipdytas], fiziol. org. junginys, neaktyvų protrombiną paverčiantis aktyviu trombinu; kraujo krešėjimo faktorius.

Trofika

tròfika [gr. trophikos — maistingas], fiziol. audinių mityba ir maisto medžiagų asimiliacija.

Trofinis

tròfinis [↗ trofika], fiziol. mitybos, mitybinis, pvz., Δ nervas (audinių mitybą reguliuojantis nervas).

Tonusas

tònusas [lot. tonus < gr. tonos – įtempimas], fiziol.: 1. nevalinga audinių ir organų įtampa, pvz., kraujagyslių Δ; 2. organizmo gyvybinis aktyvumas.

Termoreguliacija

termoreguliãcija [↗ termo… + ↗ reguliuoti], fiziol. procesai, vykstantys žmogaus ir šiltakraujų gyvūnų kūne pastoviai temperatūrai palaikyti.

Telereceptorius

telerecèptorius [↗ tele… + lot. receptor — priėmėjas], fiziol. receptorius, priimantis dirginimą iš toliau, pvz., akis, ausis.

Sumacija

sumãcija [↗ suma1], fiziol. jaudinimo atsiradimas audiniuose, kai veikia keli priešslenkstiniai dirginimai, kurių kiekvienas atskirai yra per silpnas reakcijai sukelti.

Subordinacija

subordinãcija [↗ sub… + lot. ordinatio — sutvarkymas, tvarkos įvedimas]: 1. fiziol. vieno organo veiklos priklausymas nuo kito; 2. tarnybinis jaunesniojo pavaldumas vyresniajam, pagrįstas tarnybinės drausmės taisyklėmis.

Stresas

strèsas [angl. stress — įtampa], įtampos būsena — visuma apsauginių fiziol. reakcijų, atsirandančių žmogaus arba gyvūno organizme kaip atsakas į nepalankių veiksnių (stresorių), pvz., šalčio, traumų, poveikį.

Stereotipas

stereotipas [↗ stereo… + ↗ tipas]: 1. monolitinė (metalinė, guminė, plastikinė) iškiliaspaudės formos kopija dideliems tiražams spausdinti; 2. visuomenės sąmonėje funkcionuojantis supaprastintas, schematizuotas, emociškai nuspalvintas kokio nors objekto vaizdinys; 3. fiziol. dinaminis Δ — individo sąlyginių (įgytų) refleksų tam tikra išmokta reiškimosi tvarka (nuoseklumas), pvz., žmogaus darbo įgūdžiai, įpročiai; 4. tiksli bet kurio dalyko kopija.