Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Stazė

stãzė [gr. stasis — sustojimas], sąstovis — fiziol. skysčio, pvz., limfos, kraujo, judėjimo sustojimas.

Singametija

singamètija [gr. syn – drauge + gametēs – sutuoktinis], morfologiškai vienodų skirtingos lyties organizmų fiziol. skirtingumas.

Refleksas

reflèksas [lot. reflexus — sulenkimas]: 1. atspalvis, kuris atsiranda, kai ant daikto krinta šviesa, atsispindinti nuo kt. daiktų; 2. šviesos atspindys, atšvaitas; 3. fiziol. nevalingas organizmo atsakas (reakcija) į dirginimą, tarpininkaujant nervų sistemai.

Receptoriai

recèptoriai [lot. receptor — tas, kuris priima, gauna], fiziol. periferiniai nervo galai arba įtaisai dirginimams priimti.

Recepcija

recèpcija [lot. receptio — priėmimas]: 1. kurių nors praeities visuomenės sociologinių ir kultūrinių formų perėmimas ir pritaikymas vėlesnėje visuomenėje, pvz., romėnų teisės Δ burž. šalyse; 2. fiziol. dirgiklių energijos priėmimas ir pavertimas nerviniu impulsu.

Reabsorbcija

reabsòrbcija [↗ re… + ↗ absorbcija], fiziol. atgalinis vandens ir kai kurių jame ištirpusių medžiagų įsiurbimas iš pirminio šlapimo inkstų kanalėliuose.

Rasė

rãsė [pranc. race — gentis, veislė], antrop. per žmonijos istoriją susidariusi žmonių grupė, gyvenanti.tam tikroje teritorijoje (areale), turinti bendrą kilmę, bendrų paveldimų morf. ir fiziol. požymių, kuriais skiriasi nuo kt. grupių.

Pubertatinis

pubertãtinis [lot. pubertas (kilm. pubertatis) — lytinis subrendimas], fiziol. susijęs su lytiniu brendimu, pvz., Δ periodas (lytinio brendimo laikotarpis).

Precipitacija

precipitãcija [lot. praecipitatio — numetimas], fiziol. viena imuninių reakcijų, per kurią skystyje, pvz., kraujyje, išblęstos medžiagos nusėda.

Poligrafas

poligrãfas [↗ poli… + ↗ …grafas], melo detektorius — aparatas, fiksuojantis kvėpavimo, kraujospūdžio, temperatūros, smegenų ir raumenų biosrovių ir kt. fiziol. pakitimus tardymo metu; naud. JAV ir kt. šalių policijos.