Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Žalonas

žalònas [pranc. jalon], geod. gairė — į žemę įbesta kartelė darbų krypčiai nurodyti.

Vizuoti

vizúoti² [↗ vizyras], nutaikyti geod. prietaisą į tam tikrą tašką.

Vizyras

vizỹras [vok. Visier]: 1. taikiklis su išpjova (plyšiu); 2. fot. aparato, kino kameros optinis įtaisas kadro riboms nustatyti; 3. įtaisas, kuriuo geod. prietaisas nutaikomas į tam tikrą tašką; 4. aviacinis prietaisas, matuojantis lėktuvo nukrypimą nuo kurso dėl vėjo.

Trilateracija

trilaterãcija [lot. trilaterus — trijų kraštinių], geod. punktų padėties radimas iš trikampių sistemų, matuojant visas jų kraštines ir apskaičiuojant kampus.

Trianguliacija

trianguliãcija [lot. triangulum — trikampis]: 1. geod. punktų padėties radimas, sudarant trikampių grandines; 2. mat. paviršiaus suskirstymas į trikampius; 3. bot. trikampinis skiepijimas, inkrustavimas.

Teodolitas

teodolitas [vok. Theodolit, pranc. théodolite < gr.], geod. prietaisas horizontaliems ir vertikaliems kampams matuoti.

Tacheometrija

tacheomètrija [gr. tachys (kilm. tacheos) — greitas + ↗ …metrija], geod. matavimų metodas: vienu metu randama taško planinė padėtis ir aukštis.

Tacheometras

tacheomètras [gr. tachys (kilm. tacheos) — greitas + ↗ …metras], geod. prietaisas horizontaliems atstumams ir taškų aukščiui matuoti.

Stereoprojektorius

stereoprojèktorius [↗ stereo… + ↗ projektorius], geod. mechaninis stereofotogrametrinis prietaisas planiniams vaizdams apdoroti.

Stereotrigomatas

stereotrigomãtas [↗ stereo… + gr. trigōnon — trikampis], geod. universali aerovaizdų ir fot. vaizdų apdorojimo sistema.