Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Bazė

bãzė [gr. basis — pagrindas]: 1. pagrindas, pamatas, atramos taškas; 2. archit. profiliuotos plokštės pavidalo apatinė kolonos arba piliastro dalis; 3. sandėliai, dirbtuvės, kartais ir teritorijos dalis su patalpomis ir tam tikromis atsargomis kariuomenei, ekspedicijoms, įstaigoms aprūpinti, pvz., karinė Δ, turistų Δ; 4. įstaigos tipas; rūpinasi tiekimu arba aptarnavimu, pvz., prekių Δ, knygų Δ, ekskursijų Δ; 5. ekonominė visuomenės struktūra, tam tikros visuomenės gamybinių santykių visuma; 6. geod. pagrindinė trianguliacijos linija, kurios ilgis nustatomas tiesioginiu matavimu; 7. mat. vektorinės erdvės tiesiškai nepriklausomų vektorių sistema; 8. atstumas tarp transporto priemonės priekinės ir užpakalinės ašies; jeigu ašys įtaisomos po dvi greta, atskaitos tašku imamas atstumo tarp gretimų ašių vidurys; 9. mechaniniame apdirbime — detalės paviršiai, linijos arba taškai, kuriais ji remiasi dirbdama arba apdirbama arba pagal kuriuos ji orientuojama kt. detalių atžvilgiu; 10. tranzistoriaus sritis, esanti tarp emiterio ir kolektoriaus; 11. chem. junginys, turintis hiroksilo grupę — OH; 12. geogr. erozijos Δ — baseino, į kurį įteka vandens srovė, lygis; 13. lingv.artikuliacijos Δ — tarties įgūdžių visuma, būdinga ta pačia kalba ar tarme kalbantiems žmonėms.

Azimutas

ãzimutas [arab. as sumut — keliai, kryptys]: 1. astr. kampas tarp stebėjimo vietos dienovidinio plokštumos ir šviesulio vertikalo plokštumos; 2. geod. horizontalus kampas tarp tam tikro taško dienovidinio š. krypties ir krypties į daiktą.

Atrakcija

atrãkcija [lot. attractio — patraukimas], geod. svambalo nuokrypis, sąlygojamas svariosios masės poveikio.

Alidadė

alidãdė [arab. al‘idad — skaičius], astr. ir geod. prietaisų kampų atskaitos liniuotė su vernjerais ar mikroskopais galuose; sukasi apie ašį, einančią per limbo centrą.

Aksiometras

aksiomètras [lot. axis — ašis + ↗ …metras]: 1. geod. ir kt. instrumentų prietaisas jų ašies nuokrypiui nuo pradinės plokštumos matuoti; 2. jūr. vairavimo įrenginio prietaisas, rodantis pakrypimo kampą.

Abrisas

ãbrisas [vok. Abriss — brėžinys, planas]: 1. vietovės planas, padarytas toje vietoje pagal horizontalių geod. matavimų duomenis; 2. daikto kontūrinis vaizdas ant permatomos medžiagos (kalkės, pliuro).