Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Karbonas

karbònas [lot. carbo (kilm. carbonis) — anglis], Žemės geol. istorijos paleozojaus eros V periodas; per tą laikotarpį susidariusių uolienų sistema.

Kaolinizacija

kaolinizãcija, geol. kaolino ir jo mineralų susidarymas metasomatizmo būdu, vykstant hidroterminiams ir egzogeniniams procesams.

Kambras

kámbras [pagal D. Britanijos Velso pusiasalio lot. pavadinimą Kambrija (Cambria)], Žemės geol. istorijos paleozojaus eros I periodas; per tą laikotarpį susidariusių uolienų sistema.

Kalcitizacija

kalcitizãcija, geol. nuosėdinių uolienų prisisodrinimas kalcito jų antrinio kitimo metu.

Kaldera

kalderà [isp. caldera — didelis katilas]: 1. geol. plati stačiašlaitė dauba vulkano viršūnėje, susidariusi, sprogus užsikimšusiai vulkano stemplei arba yrant vulkaną sudarančioms uolienoms; 2. astr. žiedinis Marso kraterio duburys, kurio centre kyšo jaunesnis krateris.

Kaledoninis

kaledònin‖is [pagal Škotijos Kaledonijos (Caledonia) kalnų pavadinimą], geol. ~ė kalnodara — ankstyvajame paleozojuje vykusi kalnodara; ~iai kalnai — per ~ę kalnodarą susidarę kalnai.

Kainozojus

kainozòjus [gr. kainos — naujas + zōē — gyvybė], Žemės geol. istorijos jauniausioji era, apimanti ir dab. epochą; per tą laikotarpį susidariusių uolienų grupė.

Jura

jurà [pagal Juros kalnų (V. Europoje) pavadinimą], Žemės geol. istorijos mezozojaus eros II periodas; per tą laikotarpį susidariusių uolienų sistema.

Intruzija

intrùzija [lot. intrusus — įstumtas], geol.: 1. magmos įsiterpimas į Žemės plutą; 2. geol. kūnas, susidaręs Žemės plutos gelmėse iš įsiterpusios ir išsikristalizavusios magmos.

Inklinometras

inklinomètras [lot. inclino — palenkiu + ↗ …metras], prietaisas geol. gręžinio nukrypimo nuo vertikalės kampui ir azimutui matuoti.