Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Karbonatizacija

karbonatizãcija, geol. karbonatų susidarymas Žemės plutoje, veikiant uolienas anglies dioksido prisotintam vandeniui arba hidroterminiams tirpalams, be to, per magmos intruzijų sąveiką su uolienomis.

Kaolinizacija

kaolinizãcija, geol. kaolino ir jo mineralų susidarymas metasomatizmo būdu, vykstant hidroterminiams ir egzogeniniams procesams.

Kambras

kámbras [pagal D. Britanijos Velso pusiasalio lot. pavadinimą Kambrija (Cambria)], Žemės geol. istorijos paleozojaus eros I periodas; per tą laikotarpį susidariusių uolienų sistema.

Kalcitizacija

kalcitizãcija, geol. nuosėdinių uolienų prisisodrinimas kalcito jų antrinio kitimo metu.

Kaldera

kalderà [isp. caldera — didelis katilas]: 1. geol. plati stačiašlaitė dauba vulkano viršūnėje, susidariusi, sprogus užsikimšusiai vulkano stemplei arba yrant vulkaną sudarančioms uolienoms; 2. astr. žiedinis Marso kraterio duburys, kurio centre kyšo jaunesnis krateris.

Kaledoninis

kaledònin‖is [pagal Škotijos Kaledonijos (Caledonia) kalnų pavadinimą], geol. ~ė kalnodara — ankstyvajame paleozojuje vykusi kalnodara; ~iai kalnai — per ~ę kalnodarą susidarę kalnai.

Kainozojus

kainozòjus [gr. kainos — naujas + zōē — gyvybė], Žemės geol. istorijos jauniausioji era, apimanti ir dab. epochą; per tą laikotarpį susidariusių uolienų grupė.

Jura

jurà [pagal Juros kalnų (V. Europoje) pavadinimą], Žemės geol. istorijos mezozojaus eros II periodas; per tą laikotarpį susidariusių uolienų sistema.

Intruzija

intrùzija [lot. intrusus — įstumtas], geol.: 1. magmos įsiterpimas į Žemės plutą; 2. geol. kūnas, susidaręs Žemės plutos gelmėse iš įsiterpusios ir išsikristalizavusios magmos.

Inklinometras

inklinomètras [lot. inclino — palenkiu + ↗ …metras], prietaisas geol. gręžinio nukrypimo nuo vertikalės kampui ir azimutui matuoti.