Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Antropogenas

antropogènas [↗ antropo… + ↗ …genas], Žemės geol. istorijos periodas, kitaip ↗ kvarteras.

Alotigeninis

alotigèninis [gr. allote — kitu laiku + ↗ … geninis], geol. susidaręs kitur, pvz., uolienos Δ mineralas (susidaręs anksčiau už tą uolieną ir kitur).

Alochtonas

alochtònas [gr. allos — kitas + chthon — žemė]; geol.: 1. Žemės plutos sluoksnių kompleksas, tektoninių judesių horizontaliai nustumtas nuo savo pirminio slūgsojimo vietos; alochtoninė struktūra; 2. uoliena, kuri dėl įv. geol. procesų yra pernešta į naują vietą arba perklostyta naujoje vietoje; alochtoninė uoliena; 3. biol. organizmas, kilęs kitoje vietoje ir vėliau atsikėlęs į dabartinę vietą.

Aktualizmas

aktualizmas2 [lot. actualis—dabartinis], lyginamasis metodas praeities geol. epochoms pažinti, remiantis dab. geol. procesų tyrimais.

Akumuliacija

akumuliãcija [lot. accumulatio — surinkimas]: 1. kaupimas(is), telkimas(is), pvz., energijos Δ; 2. geol. miner. ar org. medžiagų kaupimasis Žemės paviršiuje; formuoja vulkanines ir nuosėdines uolienas, reljefą.

Aglomeratas

aglomerãtas: 1. met. smulkios rūdos, koncentratų, atliekų luitas, gautas ↗ aglomeracijos (2) būdu; 2. geol. uolienų ir mineralų neapzulintų nuolaužų biri sankaupa.

Agregatas

agregãtas [lot. aggregatus — prijungtas]: l. techn. mašinų, prietaisų arba aparatų junginys bendram darbui atlikti, pvz., arimo Δ susideda iš traktoriaus, plūgų ir akėčių; 2. techn. sudėtingos mašinos savarankiškas mazgas, atliekantis tam tikrą funkciją, pvz., automobilio variklis, pavarų dėžė, įv. mašinų siurbliai, reduktoriai; 3. geol. uolieną arba jos dalį sudarančių įv. formos ir struktūros mineralų visuma;. 4. įvairiarūšių arba vienodų dalių mechaniškas mišinys.

Abraduoti

abradúoti [lot. abrado — nugrandau], geol. vandens telkinio bangoms ardyti krantą, arba srovėms — dugną; irti nuo bangų arba srovių.

Abrazija

abrãzija [lot. abrasio — nugrandymas]: 1. geol. jūros, ežero, tvenkinio krantų ir priekrantės irimas nuo bangų, dugno irimas nuo vandens srovių; 2. med. kūno ertmės arba audinių išgrandymas, pvz., gimdos ertmės Δ ragenos Δ.