Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Trapecija

trapècija [gr. trapezion — staliukas]: 1. geom. keturkampis, kurio 2 priešingos kraštinės yra lygiagrečios; 2. cirko ir gimnastikos prietaisas: ant 2 virvių arba lynų pakabintas skersinis.

Topologija

topològija [topos + ↗ …logija], mokslas, tiriantis bendriausias geom. figūrų savybes, kurių nepakeičia tolydžios figūrų transformacijos (maigymas, tampymas).

Suprematizmas

suprematizm‖as [lot. supremus — aukščiausias], XX a. modernistinės dailės kryptis, geom. abstrakcionizmas; ~o kūriniai — įvairiaspalvių (plokštuminių ir tūrinių) geom. figūrų deriniai.

Stereografija

stereogrãfija [↗ stereo… + ↗ …grafija], perspektyvinis geom. kūnų paviršių vaizdavimas plokštumoje, nekeičiant kampų.

Rombas

ròmbas [gr. rhombos]: 1. geom. lygiagretainis, kurio visos kraštinės kongruenčios; 2. kongruenčių kraštinių lygiagretainio formos daiktas, pvz., ženklelis, karinės uniformos antsiuvas.

Radiusas

rãdiusas [lot. radius — rato stipinas, spindulys], geom. spindulys.

Projekcija

projèkcija [lot. projectio — metimas į priekį]: 1. geom. kūno vaizdavimas plokštumoje (paviršiuje); 2. žmogaus jausmų, nuostatų, troškimų nesąmoningas perkėlimas į kt. žmones, į išorinį pasaulį.

Projektuoti

projektúoti: 1. daryti numatyto objekto projektą; 2. geom. braižyti, kokią nors figūrą vaizduoti plokštumoje (paviršiuje); 3. rodyti ekrane padidintą vaizdą.

Polius

põlius [lot. polus < gr. polos — Žemės ir dangaus ašis]: 1. geogr. ašigalis; 2. astr. Žemės ir dangaus sferos sukimosi ašies susikirtimo su Žemės paviršiumi arba dangaus sfera taškas; 3. vienas el. srovės šaltinio, elektroninio, joninio prietaiso, elektrotechnikos įrenginio elektrodų arba magneto galų; 4. geom. pastovus erdvės (plokštumos) taškas, su kuriuo susijęs radiusas-vektorius ir polinės koordinatės; 5. geom. taškas, kurį II eilės kreivė tam tikru būdu sieja su poliare (2); 6*. visiška priešybė.

Poliedras

polièdras [↗ poli… + gr. hedra — paviršius, šonas], geom. daugiasienis kūnas, kurį riboja baigtinis skaičius plokščių daugiakampių.