Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Reljefas

reljèfas [pranc. relief < lot. relevo — keliu]: 1. skulptūros rūšis; skulptūrinis (iškilus arba įdubus) vaizdas arba ornamentas plokštumoje; 2. geomorf. Žemės paviršiaus nelygumų visuma.

Pedimentas

pedimeñtas [lot. pedimentum — papėdė], geomorf. nuolaidi denudacinė lyguma, susidariusi kalnų, kalvų, slėnio šlaitų papėdėje; atsitraukusio šlaito vietoje.

Pediplena

pediplenà [↗ pedi(mentas) + angl. plain — lyguma], geomorf. banguota lyguma, susidariusi iš denudacijos ilgai veikiamo pirminio suskaidyto paviršiaus, susijungus keliems pedimentams.

Morfogenezė

morfogenèzė [gr. morphē — forma + ↗ …genezė]: 1. biol. organų, jų sistemų ir kūno dalių atsiradimas ir vystymasis organizmų ontogenezės ir filogenezės metu; 2. geomorf. Žemės paviršiaus reljefo formų atsiradimas ir raida.

Ekspozicija

ekspozicija [lot. expositio — išdėstymas, paaiškinimas]: 1. pagal tam tikrą sistemą atrinkti daiktai, meno kūriniai, išdėstyti parodoje, muziejuje ar kitoje specialiai įrengtoje vietoje; 2. lit. kūrinio pradinė dalis, kurioje parodoma pradinė situacija, informuojama apie veiksmo aplinkybes, pagrindines konflikto jėgas; 3. muz. temos (temų) pirmasis pateikimas (sonatos I dalis, fugos pradžiai); 4. fiz. dydis, lygus paviršiaus energinio apšviestumo ir švitinimo trukmės sandaugai (energinė, arba spindulinė, Δ); tarptautinės vienetų sistemos vienetas — džaulis kvadratiniam metrui (J/m2); 5. fiz. apšvieta — dydis, lygus šviesai jautrios medžiagos apšviestumo ir švitinimo trukmės sandaugai (šviesos Δ); tarptautinės vienetų sistemos vienetas liukssekundė; 6. organizmo būsena, per kurią jį gali paveikti bet kuris veiksnys; 7. laikotarpis, per kurį leidžiama veikti organizmą kuriam nors veiksniui, pvz., rentgeno spinduliams; 8. geomorf. išsidėstymas, padėtis, pvz., šlaitų Δ.

Depresija

deprèsija2 [lot. depresus — žemas, esantis žemai]: 1. geomorf. plačia reikšme — bet kokia Žemės paviršiaus dubuma, siaura reikšme — įduba ar duburys, kurio dugnas yra žemiau jūros lygio, pvz., Mirties slėnys JAV; 2. geol. Žemės plutos tektoninė įduba, kurioje susiklostė ar klostosi nuosėdos; 3. astr. kosm. kūno, pvz., planetos, paviršiaus įduba (loma), esanti žemiau tam tikro sąlyginio paviršiaus lygio.