Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Chronografija

chronogrãfija [↗ chrono… + ↗ …grafija]: 1. astr. reiškinių laiko momentų registravimas chronografu; 2. kronikų, metraščių rašymas — ist. įvykių užrašymas metų sekos tvarka; tuo būdu parašyti veikalai.

Chronologija

chronològija [↗ chrono… + ↗ …logija]: 1. pagalbinė disciplina, nustatanti ist. įvykių ir dokumentų datas; 2. įvykių seka jų laiko tvarka.

Cechas

cèchas [vok. Zeche]: 1. ist. V. Europoje feodalizmo laikais — tos pačios specialybės laisvųjų miesto amatininkų susivienijimas, saugojęs narių ek. ir polit. teises nuo feodalų ir pirklių, vėliau nuo patriciato išnaudojimo; 2. pramonės įmonės pagrindinis, gamybinis padalinys.

Bonistika

bonistika [pranc. bonistique], ↗ bonu (3), kaip ist. dokumentų, tyrimas.

Basma

basmà [< tiurkų k.]: 1. dažai plaukams; 2. ist. plona metalinė plokštelė su chano atvaizdu, kuri XIII—XV a. buvo išduodama mongolų chanų kaip įgaliojamasis raštas; 3. ploni metaliniai (dažn. sidabriniai) lakštai su įspaustu raštu.

Arkadija

arkãdija [pagal Graikijos ist. srities Arkadijos (Arkadia) pavadinimą], civilizacijos nepaliesta, visuotinės idilijos šalis.

Archeografija

archeogrãfija [↗ archeo… + ↗ …grafija], pagalbinė ist. disciplina, rengianti rašytinių ist. šaltinių aprašymo ir publikavimo principus bei metodus; sen. raštijos paminklų aprašymas ir publikavimas.

Archyvistika

archyvistika: 1. ist. disciplina, nagrinėjanti archyvų darbo teoriją, metodiką ir organizaciją, archyvų istoriją; 2. veiklos sritis, apimanti archyvų darbo ir jų dokumentų tvarkymo politinius, mokslinius, teisinius ir praktinius klausimus.

Aragonitas

aragonit‖as [pagal Ispanijos ist. srities Aragono (Aragon) pavadinimą], mineralas, kalcio karbonatas CaCO3; ~o yra karštųjų miner. versmių nuosėdose, daugelio moliuskų kriauklių perlamutriniame sluoksnyje, perluose.

Andalūzitas

andalūzitas [pagal Ispanijos ist. srities Andalūzijos (Andalucia) pavadinimą], mineralas, aliuminio silikatas Al2O[SiO4]: atsparus kaitrai, rūgštims ir šarmams.