Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Invazija

invãzija [lot. invasio — užpuolimas, įsiveržimas]: 1. kar. įsiveržimas į svetimą šalį; 2. parazitų (pirmuonių, helmintų, kai kurių nariuotakojų) patekimas į žmogaus, gyvūno ar augalo organizmą.

Internuoti

internúoti [lot. internus — vidinis], apriboti, suvaržyti asmens laisvę ypatingomis sąlygomis: 1. sulaikyti kariaujančios valstybės teritorijoje gyvenančius priešo valstybės piliečius iki karo pabaigos; 2. sulaikyti ir nuginkluoti kariaujančios valstybės kar. dalinius, karo laivų, lėktuvų įgulas, patekusias į neutralios valstybės teritoriją.

Intendantas

intendántas [pranc. intendant — valdytojas, vedėjas]: 1. pareigūnas, kuris rūpinasi kar. dalių ir įstaigų ūkiu bei tiekimu; tokių pareigūnų kar. laipsnis; 2. XVII—XVIII a. Prancūzijos provincijos valdytojas, kuris rūpinosi policija, teismu ir finansais.

Intendantūra

intendantūrà [vok. Intendentur]: 1. kar. įstaiga, tvarkanti kariuomenės tiekimą; 2. Kolumbijos adm. terit. vienetas.

Generalisimas

generalisimas [lot. generalissimus — vyriausias, svarbiausias], kai kurių kariuomenių aukščiausias kar. laipsnis, suteikiamas vyriausiajam karo vadui.

Generolas

generõl‖as [lot. generalis — vyriausias, svarbiausias], ginkluotųjų pajėgų vyriausiųjų vadų kar. laipsnis; Tarybinės armijos ~o laipsniai: generolas majoras, generolas leitenantas, generolas pulkininkas, armijos generolas.

Garnizonas

garnizònas [pranc. garnison], įgula — kariuomenės dalys ir kar. įstaigos, nuolat arba laikinai dislokuotos mieste arba įtvirtintame rajone; kar. dalinys, esantis gynybiniame statinyje.

Frantireras

frantirèr‖as [pranc. franc-tireur — laisvasis šaulys], Prancūzijos nereguliarių kar. būrių kovotojas, partizanas; ~ai veikė per Prancūzijos didžiąją revoliuciją, 1870—71 Prancūzijos—Prūsijos karą, II pasaulinį karą.

Formuotė

formuõtė [lot. formare — suformuoti], suformuotas kariuomenės junginys, kar. dalis.

Fligeladjutantas

fligeladjutantas [vok. Flügeladjutant], valdovo arba aukščiausio kar. pareigūno adjutantas.