Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Žargonizmas

žargonizmas, žargono žodis ar posakis, pavartotas lit. kalboje.

Žargonas

žargònas [pranc. jargon], specifinė iškraipyta kalba, kuri nuo lit. kalbos skiriasi daugiausia leksika ir frazeologija, bet neturį savo fonetinės ir gramatinės sistemos; netaisyklinga, vulgari, svetimybėmis užteršta kalba.

Vulgarizmas

vulgarizmas [↗ vulgarus], šiurkštus, storžieviškas, lit. kalboje nevartojamas žodis arba posakis.

Urdu

urdù, viena iš dviejų hindų kalbos lit. formų, Pakistano valst. kalba; dar vart. musulmonų Indijoje.

Turpizmas

turpìzmas [lot. turpis — bjaurus], viena XX a. II pusės lit. tendencijų — bjaurumo pabrėžimas, mėgavimasis bjaurumu.

Travesti

travesti [pranc. < it. travestire — persirengti]: 1. juokaujamo pobūdžio poezijos kūrinys, parodijuojantis antikinės literatūros kūrinį, pašaipiai perteikiantis antikos mitus; 2. lit. kūrinio parodija; 3. aktorės amplua: mergina atlieka jaunuolio vaidmenį.

Tragizmas

tragìzmas [↗ tragedija]: 1. bet kurio žanro lit. kūrinyje vaizduojami nelaimingai pasibaigiantys esminiai herojaus konfliktai; 2*. individo ar grupės žmonių, visuomenės padėtis be išeities; nelaimingų atsitikimų, aplinkybių susipynimas.

Tema

temà [gr. thema]: 1. lit. kūrinio, mokslo veikalo, straipsnio, kalbos, pokalbio objektas (tai, apie ką pasakojama, kas vaizduojama, analizuojama, vertinama), ppr. neatsiejamas nuo pagr. minties, idėjos; 2. ped. mokiniams užduodamo rašyti lit. rašinio antraštės formuluotė; 3. muz. darinys, perteikiantis muz. mintį, kuria grindžiamas kūrinys arba jo dalis; 4. lingv. žodžio kamiengalio balsis; 5. lingv. žodžio ar formos kamienas; 6. lingv. įvadinė, komentuojamoji sakinio dalis, reiškianti objektą, apie kurį kalbama, pasakoma kas nors nauja temoje.

Teatralizuoti

teatralizúoti: 1. pritaikyti teatrui, scenai nedraminį lit. veikalą; 2. suteikti renginiui, reginiui teatro bruožų (vaidybos, veiksmo plėtotės elementų).

Švankas

švánkas [vok. Schwank], XIII—XVII a. austrų ir vokiečių miestelėnų lit. žanras — nedidelis eiliuotas arba prozinis satyrinis pasakojimas; artimas pranc. fablio žanrui.