Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Aksonometrija

aksonomètrija [axōn + ↗ …metrija], mat. kūnų vaizdavimo plokštumoje metodas, kuriuo į vaizdo plokštumą projektuojamas kūnas ir su juo susijusios stačiakampės koordinačių sistemos ašys.

Adjunktas

adjùnktas [lot. adjunctus — prijungtas]: 1. pareigūno pavaduotojas; 2. ikirevoliucinės Rusijos ir kai kurių kitų šalių mokslo įstaigų jaunesnysis mokslinis darbuotojas, paprastai vyresniojo (profesoriaus, akademiko) padėjėjas; 3. TSRS — karininkas, kuris adjunktūroje rengiasi pedagoginiam ar moksliniam darbui aukštojoje karo mokykloje ar mokslo įstaigoje; 4. mat. determinanto arba kvadratinės matricos elemento tam tikro ženklo minoras — algebrinis papildinys.