Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Vibroskopas

vibroskòpas [↗ vibro… + ↗ …skopas], įrenginys mech. virpesiams stebėti.

Turbina

turbinà [pranc. turbine < lot. turbo (kilm. turbinis) —sūkurys], pirminis variklis su sukamuoju darbo organu — rotoriumi, verčiantis kinetinę darbo kūno (garo, dujų, vandens) energiją mech. darbu.

Transmisija

transmisija [lot. transmission – persiuntimas, perdavimas]: 1. įrenginiai ir įtaisai, kuriais perduodama mech. energija iš variklio darbinėms mašinoms arba mechanizmams; siaurąja reikšme – diržinė pavara; 2. paveldėjimo teisės perėjimas asmens, turėjusio priimti palikimą, bet numirusio prieš jį priimant, įpėdiniams; 3. med. užkrato pernešimas; 4. perdavimas, pvz., nervinio impulso Δ, paveldėjimo Δ.

Totalizatorius

totalizãtorius [pranc. totalisateur]: 1. mech. skaitiklis, naud. žirgų lenktynėse ir rodantis, kiek pastatyta pinigų už kiekvieną žirgą; 2. lažybos iš pinigų žirgų lenktynėse.

Tiksotropija

tiksotròpija [gr. thixis — prisilietimas + tropē— pakitimas], gelių ir drebučių skystėjimas dėl mech. poveikio ir grįžimas į pradinę būseną.

Tenzometras

tenzomètras [lot. tensus — ištemptas, įtemptas + ↗ …metras], prietaisas kietųjų kūnų mech. deformacijoms matuoti.

Spinas

spinas [angl. spin – suktis], sukinys – elementariosios dalelės savasis judesio kiekio momentas, nesusijęs su mech. judėjimu.

Seismonastija

seismonãstija [↗ seismo… + ↗ nastija], augalo organų arba jų dalių judesiai, sukelti mech. dirgiklio, pvz., užgauti jautriosios mimozos lapai susiglaudžia.

Segnetoelektra

segnetoelektrà [segneto… < tikr. + ↗ elektra], segnetoelektrikų savaiminė poliarizacija ir poliarizuotumo kitimas dėl išorinio poveikio (šviesos, temperatūros, el. lauko, mech. įtampos).

Reakcija

reãkcija [↗ re… + lot. actio — veiksmas]: 1. veiksmas, reiškinys, procesas, atsirandantis kaip atsakas į kurį nors poveikį; atoveikis; 2. būsenos (būklės), kokybės, sudėties kitimas, dažn. staigus, pvz., branduolinė Δ, cheminė Δ; 3. mech. vienodo didumo, bet priešingos krypties jėga negu kūną veikianti jėga; 4. organizmo arba jo dalių atoveikis į vidinius ar išorinius poveikius, dirgiklius; 5. eksperimentinis tyrimas biol., chem. arba fiz. veiksniais, pvz., alerginė Δ, imuninė Δ, eritrocitų nusėdimo greičio Δ; 6. pastangos išsaugoti arba grąžinti atgyvenusią socialinę tvarką, priešinimasis visuomenės pažangai; patys pažangos priešininkai.