Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Mechanorecepcija

mechanorecèpcija [mēchanē + ↗ recepcija], fiziol. mech. dirgiklių energijos priėmimas ir pavertimas nerviniu impulsu.

Mechanoreceptoriai

mechanorecèptoriai [mēchanē + ↗ receptoriai], mech. dirginimams jautrūs receptoriai.

Mechanostrikcija

mechanostrikcija [mēchanē + lot. strictio — suslėgimas, įtempimas], papildoma tamprioji feromagnetikų, ferimagnetikų, antiferomagnetikų bandinių deformacija dėl mech. įtempimo.

Masažas

masãžas [pranc. massage < arab. mass — liesti, čiupinėti], gydymo metodas — žmogaus kūno paviršiaus audinių mech. dirginimas (glostymas, trynimas, maigymas, stuksenimas, vibracija) rankomis arba aparatais.

Labilumas

labilùmas [↗ labilus]: 1. fiz. nepastovumas, pvz., mech. sistemos Δ; 2. fiziol. funkcinis paslankumas — greitis, kuriuo biol. sistemų (ląstelių, audinių, organų) funkcijos atsinaujina po ankstesnių reakcijų ir pasirengia naujoms.

Korozija

koròzija [lot. corrosio — išėdimas, išgraužimas], irimas nuo išorinio poveikio: 1. techn. metalų, jų lydinių, betono ir kt. medžiagų fizinis, cheminis ir elektrocheminis irimas: 2. geol. Žemės plutos uolienų chem. ir mech. dūlėjimas; 3. med. audinių irimas, kurį sukelia rūgštys ir kt. medžiagos, išgraužiančios gleivinę, pvz., burnos, skrandžio Δ.

Kinetostatika

kinetostãtika [kinētos + ↗ statika], mokslas, tiriantis mech. sistemų judėjimo ir jas veikiančių jėgų ryšį statikos metodais.

Karstas

kárstas [pagal Karsto (slovėn. Kras) plynaukštės Jugoslavijoje pavadinimą], paviršinių ir požeminių vandenų chem. ir mech. veikla tirpiose ir supleišėjusiose uolienose; tos veiklos padariniai.

Kalibruoti

kalibrúoti [pranc. calibrer]: 1. matuoti, tikrinti ko kalibrą; padaryti, kad kas būtų reikiamo kalibro; 2. tikrinti kurio nors matavimo įrankio, prietaiso padalų skalę; 3. mech. apdirbime — apdirbti išorinius arba vidinius paviršius apspaudžiant; 4. skirstyti ž. ū. augalų sėklas ar vaisius į grupes pagal matmenis arba masę.

Integrafas

integrãfas [↗ inte(gralas) + ↗ …grafas], mech. įtaisas funkcijos integralinei kreivei braižyti pagal funkcijos grafiką.