Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Pąragrafija

pąragrãfija [↗ para… + ↗ …grafija], med. rašymo sutrikimas — raidės ir žodžiai rašomi be tvarkos.

Paraleksija

paralèksija [↗ para… + gr. lexis — žodis, šneka], med. skaitymo sutrikimas — skaitant atskiri skiemenys arba žodžiai sukeičiami vietomis.

Paralyžiuoti

paralyžiúoti [↗ paralyžius]: 1. med. ištikti paralyžiui; 2. sutrukdyti veiksmą, atimti kam nors galimybę veikti.

Parafrazija

parafrãzija [↗ para… + gr. phrasis — posakis], med. garsų, žodžių arba sąvokų painiojimas kalbant.

Palpitacija

palpitãcija [lot. palpitatio], med. plakimas, pvz., širdies Δ.

Osifikacija

osifikãcija [lot. os (kilm. ossis) — kaulas + facio — darau], med. kaulėjimas, kaulinio audinio susidarymas.

Optimetras

optimètras [gr. optos — matomas + ↗ …metras]: 1. tikslus optinis ilgio matavimo prietaisas su mech. davikliu; 2. med. ↗ optometras.

Operacija

operãcija [lot. operatio — veiksmas]: 1. med. mech. poveikis audiniams ir organams gydymo ar diagnostikos tikslu; 2. kariuomenės junginių kovos veiksmai, suderinti tikslo, laiko ir vietos atžvilgiu; karo operacija; 3. skaitmeninės skaičiavimo mašinos veiksmas pagal programos komandą su duomenimis (duomeniu); 4. veiksmas arba keli veiksmai, kuriais atliekama tam tikra (finansinė, prekybinė, gamybinė) užduotis; 5. technologinio proceso dalis.

Onichoptozė

onichoptòzė [onyx (kilm. onychos) +gr. ptōsis — nukritimas], med.: 1. nago nusileidimas prie piršto viršūnės; 2. nago nukritimas.

Okliuzija

okliùzija [lot. occlusio — uždarymas, paslėpimas]: 1. chem. dujų susigėrimas į kietojo kūno tūrį; 2. šilto ir šalto atmosferos frontų susilietimas (ciklono vystymosi procese — brandaus ciklono stadija); ciklono okliūzija; 3. med. užakimas, nepraeinamumas, pvz., žarnyno Δ; 4. sankanda — sandariai suglaustų viršutinių ir apatinių dantų eilių tarpusavio padėtis.