Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Toninis

tònin‖is [↗ tonas]: 1. susijęs su kirčiu, pagrįstas tam tikru kirčių skaičiumi, pvz., ~ė eilėdara; 2. med. susijęs su tonusu, pvz., ~iai traukuliai, ~iai vaistai.

Tolerancija

toleráncija [lot. tolerantia – kantrybė]: 1. priešingos nuomonės arba įsitikinimų gerbimas, pakanta; 2. matuojamo parametro (kampo, formos), mechaninių, fizikinių savybių (kietumo, el. varžos) didžiausios ir mažiausios leistinos reikšmės skirtumas; 3. biol. med. visiškas arba dalinis organizmo imunologinio reaktyvumo nebuvimas (nesugebėjimas gaminti antikūnus); 4. med. galėjimas pakelti didelę vaistų arba nuodų dozę be žalos organizmui.

Toleruoti

tolerúoti [lot. tolerare – išverti, pakęsti]: 1. pakęsti kito nuomonę, įsitikinimus, pažiūras, elgesį; 2. med. pakelti, išverti, pvz., Δ gydymą spinduliais.

Tomografija

tomogrãfija [gr. tomos – dalis, sluoksnis + ↗ …grafija], med. tiriamo objekto rentgenografinis tyrimas – įvairių objekto sluoksnių šešėlinių nuotraukų gavimas tomografu.

Tiroidinis

tiròidinis [gr. thyreoeidēs – skydo pavidalo], med. skydliaukinis, susijęs su skydliauke.

Termokauteris

termokáuteris [↗ termo… + gr. kautēr – įkaitinta geležis], med. prietaisas audiniams prideginti.

Terminalinis

terminãlin‖is [lot. terminalis < terminus – riba, galas], med. galinis, galutinis, paskutinis, pvz., ~ė arterija; ribinis.

Terapija

terãpija [gr. therapeia — gydymas, slaugymas], med. 1. gydymas nechirurginiais metodais; 2. mokslas apie vidaus ligas ir jų gydymą.

Tamponada

tamponadà, med.: 1. ↗ tamponacija; 2. širdies sustojimas, kuris įvyksta, kai į perikardo ertmę išsiliejęs kraujas suspaudžia miokardą.

špachtelis

špãchtelis [vok. Spachtel], med. ntk. mentelė.