Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Aeracija

aerãcija [pranc. aération < gr. aēr — oras]: 1. vėdinimas; prisotinimas oro; 2. dirvožemio oro apykaita su atmosferos oru; ją reguliuoja žemės dirbimas ir melioracija; 3. med. ↗ arterizacija.

Aerogeninis

aerogènin‖is [↗ aero… + ↗ …geninis], med. plintantis oru, pvz., ~ė infekcija.

Adhezija

adhèzija [lot. adhaesio — sukibimas]: 1. priekiba — kietų kūnų, kieto kūno ar skysčio, nesimaišančių skysčių susiliečiančių paviršių sukibimas dėl kūnų dalelių sąveikos; 2. med. suaugimas, sąauga.

Adipozė

adipòzė [lot. adeps (kilm. adipis) — riebalai, taukai], med. nutukimas.

Adipsija

adipsija [↗ a… + gr. dipsa — troškulys], med.: 1. troškulio nebuvimas; 2. liguistas vengimas gerti.

Adefagija

adefãgija [lot. adde — pridėk + ↗ …fagija], med. rajumas — liguistai gausus valgymas.

Abrazija

abrãzija [lot. abrasio — nugrandymas]: 1. geol. jūros, ežero, tvenkinio krantų ir priekrantės irimas nuo bangų, dugno irimas nuo vandens srovių; 2. med. kūno ertmės arba audinių išgrandymas, pvz., gimdos ertmės Δ ragenos Δ.

Aberacija

aberãcija [lot. aberratio — nukrypimas]: 1. fiz. optiniais prietaisais gaunamų atvaizdų netobulumai ir ydos (atvaizdai neryškūs, iškreipti, spalvotų kontūrų); 2. astr. šviesos spindulio iškreivėjimas dėl šviesos šaltinio, pvz., žvaigždės, ir imtuvo, esančio Žemėje, judėjimo vienas kito atžvilgiu; 3. biol. individualus organizmo sandaros ir funkcijos nukrypimas nuo tipinio atvejo; 4. biol. chromosomų struktūros pakitimai, atsiradę, trūkus visai chromosomai (chromosominė Δ) arba tik chromatidei (chromatidinė Δ); 5. med. nukrypimas, netaisyklingumas.

Abliacija

abliãcija [lot. ablatio — nunešimas, atskyrimas]: 1. ledyno ar sniego dangos mažėjimas dėl tirpimo, garavimo, mech. irimo; 2. astr. kietojo kūno, pvz., meteoroido, judančio karštų dujų sraute, paviršiaus staigus irimas dėl lydymosi ir garavimo ar sublimacijos; 3. raketos, kosm. aparato šarvinio paviršiaus irimas, lydymasis, sublimacija karštų dujų sraute (atmosferoje); saugo paviršių nuo tolesnio irimo; 4. med. atsiskyrimas, atšokimas; 5. med. ↗ amputacija.