Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Spermatorėja

spermatorėja [↗ spermato… + gr. rheō – teku], med. savaiminis vyro sėklinio skysčio tekėjimas.

Soliarizacija

soliarizãcija [pranc. solarisation < lot. solaris — saulėtas]: 1. fot. atvaizdo inversija (negatyvo virsmas pozityvu) tose fot. medžiagos vietose, kurias paveikia labai stipri šviesa; 2. med. švitinimas saulės spinduliais.

Skotoma

skotomà [gr. skotos — tamsa], med. akipločio ištrūkis — ribotas (dalinis) akipločio defektas (nematomas plotelis).

Skiaskopas

skiaskòpas [skia + ↗ …skopas], med. veidrodis akių refrakcijai tirti.

Skarifikatorius

skarifikãtorius [angl. scarificator < lot. scarifico — braižau]: 1. ž. ū. mašina sėkloms skarifikuoti; 2. med. peiliukas odai perrėžti; raižiklis.

Sinkopė

siñkopė [gr. sinkopē – sutrumpinimas, išmetimas]: 1. muz. kūrinio ritmo kirčio nesutapimas su metro kirčiu; ypač būdinga džiazo kūriniams; 2. skiemens arba garso (ppr. trumpo nekirčiuoto balsio) išnykimas žodžio viduje, pvz., liet. „antras“ < „antaras“; 3. med. apalpimas.

Sindaktilija

sindaktilija [gr. syn – kartu + daktylos – pirštas], med. įgimtas plaštakos arba pėdos pirštų suaugimas.

Simptomas

simptòmas [gr. symptōma – požymis]: 1. med. ligos požymis; 2*. kokio nors reiškinio išoriniai požymiai.

Simptomatika

simptomãtika, med. kokios nors ligos simptomų visuma.

Sfenoiditas

sfenòiditas, med. prienosinio pleištinio ančio (sinuso) uždegimas.