Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Semiotika

semiòtika [gr. sēmeiōtikē < sēmeion – ženklas, požymis]: 1. mokslas, tiriantis ženklus ir ženklų sistemas, t. p. natūralias ir dirbtines kalbas, kaip ženklų sistemas, semantiniu, sintaksiniu ir pragmatiniu aspektu; 2. med. mokslas apie ligų požymius; simptomatologija.

Sekcinis

sèkcin‖is: 1. vykstantis sekcijose, sekcijomis; 2. techn. sudarytas iš sekcijų; 3. med. susijęs su lavono skrodimu, pvz., ~ė salė.

Sanitaras

sanitãras [lot. sanitas — sveikata], jaunesnysis med. darbuotojas, kuris prižiūri ligonius; kariuomenėje — kareivis, gebantis sužeistiesiems suteikti pirmąją pagalbą.

Sadizmas

sadizmas: 1. med. lytinis iškrypimas – lytinis pasitenkinimas, patiriamas, kankinant partnerį; pavadintas pranc. rašytojo D. de Sado (Sade), aprašiusio šį iškrypimą, vardu; 2. liguista kankinimo aistra, mėgavimasis kitų kančiomis.

Rigidiškumas

rigidiškùmas [lot. rigidus — sustingęs], med. stingimas, atsiradęs dėl raumenų įtempimo.

Rezus

rèzus, bengališkoji makaka Macacus rhesus; gyvena P. ir P. r. Azijos miškuose; naud. med. ir biol. eksperimentams.

Retroversija

retrovèrsija [↗ retro… + lot. versio – pasisukimas], med. organo pasvirimas į užpakalį, pvz., gimdos ∆.

Restitucija

restitùcija [lot. restitutio — at(si)statymas, grąžinimas]: 1. biol. pažeisto organizmo arba organo atsitaisymas, normalaus pavidalo atgavimas, pvz., regeneracija, reparacija; 2. med. išgijimas; 3. negaliojančio santorio šalių turtinės padėties, buvusios iki jo sudarymo, visiškas arba dalinis atkūrimas; 4. turto, per karą neteisėtai paimto iš priešo teritorijos, grąžinimas pagal taikos sutartį arba kitą tarptautinės teisės aktą.

Retencija

reteñcija [lot. retentio — sulaikymas]: 1. teisė negrąžinti daiktų, kurie priklauso skolininkui; 2. med. susilaikymas, pvz., tulžies Δ, šlapimo Δ, placentos Δ.

Respiratorius

respirãtorius [lot. kvėpuojamasis]: 1. individualus prietaisas arba raištis žmogaus kvėpavimo organams apsaugoti nuo esančių ore nuodingųjų dujų, aerozolių; 2. med. dirbtinio kvėpavimo prietaisas.