Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Puerilizmas

puerilizmas [lot. puerilis — vaikiškas], med. vaikiškas elgesys, atsirandantis sergant kai kuriomis psichikos ligomis.

Ptozė

ptòzė [gr. ptōsis — kritimas], med. organo nusileidimas, nudribimas, ppr. akies voko.

Ptozė

…ptozė [gr. ptōsis — kritimas], med. antroji sudurtinių žodžių dalis, rodanti jų sąsają su kurio nors organo nusileidimu.

Psichotropinis

psichotròpin‖is [↗ psicho… + gr. tropos — posūkis, kryptis], med. veikiantis psichiką, pvz., ~iai vaistai.

Pseudoreminiscencija

pseudoreminisceñcija [↗ pseudo… + ↗ reminiscencija], med. prasimanymas, kitaip ↗ konfabuliacija.

Prozektoriumas

prozektòriumas [lot. prosectorium], med. patalpa, kurioje skrodžiami lavonai.

Provokacija

provokãcija [lot. provocatio — iššaukimas]: 1. pastangos dirbtinai sukelti kokius nors veiksmus, kieno nors reakciją; asmenų, organizacijų ar šalių kurstymas kam nors kenkti; 2. policijos arba priešiškai nusiteikusios partijos agento, prasiskverbusio į organizaciją, veikla, kuria stengiamasi diskredituoti tą organizaciją, kenkti jai; 3. med. dirbtinis kurių nors ligos požymių sukėlimas, išryškinimas; 4. ž. ū. dirbtinis sėklų dygimo paspartinimas.

Protezuoti

protezúoti, med.: 1. gaminti protezą; 2. keisti protezais nesamas kūno dalis.

Prostracija

prostrãcija [lot. prostratio — parbloškimas, sugriovimas], med. išsekimas, dažn. sergant sunkiomis infekcinėmis ligomis.

Priapizmas

priapizmas [↗ Priapas], med. ilgalaikė skausminga erekcija.