Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Tomasuoti

tomasúoti [pagal anglo metalurgo S. Tomo (Thomas) pavardę], met. gaminti plieną iš skystojo fosforingo ketaus, konverteryje per jį pučiant suslėgtą orą.

šlakas

šlãkas [vok. Schlacke]: 1. met. procesų produktas — skystis, kuris susirenka ant išlydyto metalo paviršiaus; kietėdamas virsta į stiklą arba akmenį panašia medžiaga; 2. kuro gargažė, kuri sukepa arba susilydo kūryklose iš kietojo kuro (akmens anglių, kokso) miner. dalelių.

šlamas

šlãmas [vok. Schlamm]: 1. ksb. smulkių (10—40μ m) miner. dalelių (rūdos, anglių) mišinys su vandeniu; 2. met. miltelių pavidalo tarpinis produktas, turintis tauriųjų metalų; 3. nuosėdos, išsiskiriančios iš filtruojamo skysčio.

Šichta

šichtà [vok. Schicht], įkrova — medžiagų (kartais ir kuro) mišinys, perdirbamas met., chem. agregatuose.

Segregacija

segregãcija [lot. segregatio — atskyrimas]: 1. kai kuriose burž. šalyse — negrų ir kitų spalvotųjų gyventojų atskyrimas nuo baltųjų; 2. met. tam tikras lydinio chem. sudėties netolygumas, kitaip ↗ likvacija (1).

Mikseris

mikseris [angl. mixer — maišytuvas], maišytuvas, maišiklis: 1. met. cilindro arba statinės formos indas skystam ketui kaupti, maišyti ir laikyti; 2. elektrinis buitinis prietaisas gėrimams maišyti, kiaušiniams, kremui, tešlai plakti.

Likvacija

likvãcija [lot. liquatio — tirpinimas, lydymas], met.: 1. lydinio chem. sudėties netolygumas, kuris atsiranda, lydiniui kristalizuojantis; 2. skysto lydinio dalių susikaupimas aušinimo metu toje dalyje, kuri sukietėja vėliausiai.

Ligatūra

ligatūrà1 [lot. ligatura < ligo — surišu]: 1. met. metalai, įlydomi į tauriuosius metalus, pvz., varis į auksą, kad lydinys būtų kietesnis ir pigesnis; 2. pagalbiniai lydiniai, kuriais lydymo krosnyje legiruojamas skystas metalas; 3. poligr. dvi ar trys tarpusavyje sujungtos raidės, nulietos vienos literos pavidalu; 4. lingv. rašto ženklas, sudarytas iš 2 ar daugiau ženklų, pvz., danų æ iš a ir e); 5. žodžių jungimas įv. žodžių junginiuose vartojamu sintaksinio ryšio rodikliu, pvz., tagalų kalboje; 6. med. gyslos arba latako perrišimas; 7. med. gyslos arba latako perrišimo siūlas.

Kesonas

kesònas [pranc. caisson — dėžė]: 1. kvadratinė arba daugiakampė lubų, arkos, skliauto įduba; 2. įrenginys darbams po vandeniu arba vandeningame grunte: vandeniui į darbo kamerą neleidžia patekti į ją tiekiamas suslėgtas oras; 3. met. tuščiavidurė metalinė dėžė su joje cirkuliuojančiu vandeniu metalurginėms krosnims aušinti,

Hidrometalurgija

hidrometalùrgija [↗ hidro… + ↗ metalurgija], met. sritis — metalų gavimas iš rudų, jų koncentratų ar gamybos atliekų vandeniniais chem. junginių tirpalais.