Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Heterogenizacija

heterogenizãcija [↗ hetero…+ ↗ genezė], met. gavimas tokios metalo lydinio struktūros, kuri sudaryta iš 2 arba daugiau fazių, turinčių skirtingas gardeles.

Dupleksas

dùpleksas [lot. duplex — dvigubas, dvilinkas], dvišalis, dvigubas ryšys, įrenginys, procesas: 1. elektrinis dvipusis ryšys: signalai vienu metu perduodami ir priimami ta pačia ryšio linija; 2. met. procesas — ketaus, plieno ir kt. metalų lydymas paeiliui 2 skirtingose krosnyse; 3. autotipijos Δ — toninio atvaizdo spausdinimas 2 klišėmis ir 2 (juoda ir kokia nors kita) spalvomis, kad atspaudas įgautų spalvinį toną, būtų ryškesnis.

Aglomeracija

aglomerãcija [lot. agglomero — prijungiu, sukaupiu], kaupimasis, supuolimas, sukibimas, sukepimas: 1. biol. skystyje skendinčių mikroorganizmų susikaupimas į krūveles; 2. met. sukepimas — terminis procesas, per kurį smulkios medžiagos (rūda, jos koncentratai, atliekos) sukepinamos į didelius luitus, kad būtų patogiau apdirbti; 3. grupė susijungusių gyvenviečių (ppr. prie didžiųjų miestų), turinčių glaudžius ūkio, darbo, kultūros ir buities ryšius.

Aglomeratas

aglomerãtas: 1. met. smulkios rūdos, koncentratų, atliekų luitas, gautas ↗ aglomeracijos (2) būdu; 2. geol. uolienų ir mineralų neapzulintų nuolaužų biri sankaupa.

Afinažas

afinãžas [pranc. affinage — valymas], met. procesas labai gryniems tauriesiems metalams (auksui, platinai, sidabrui) gauti.