Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Kasandra

Kasándra (gr. Kassandra): 1. sen. graikų mit. herojė — pranašė, kurios nelaimę lemiančiomis pranašystėmis niekas netikėjo; 2*. nelaimės pranašautoja.

Kaliopė

Kaliòpė (gr. Kalliopē), sen. graikų mit. būtybė — vyriausioji iš 9 mūzų, iškalbos ir epo globėja.

Ikaras

Ikãras (gr. Ikaros), graikų mit. personažas; bėgdamas iš Mino nelaisvės, tėvo Dedalo padirbtais iš vaško ir plunksnų sparnais per arti priskrido prie Saulės; sparnų vaškui ištirpus, nukrito į jūrą ir nuskendo.

Hidra

hidrà (gr. Hydra): 1. sen. graikų mit. būtybė — daugiagalvis slibinas su gyvatės liemeniu; ją nukovęs Heraklis; 2. duobagyvis Hydra; gyvena lėtai tekančiuose arba stovinčiuose gėluose vandenyse.

Herojus

heròjus [gr. heros — didvyris]: 1. sen. graikų genties vadas arba karžygys (kartais išgalvotas asmuo), po mirties sudievintas ir tapęs mit. arba rel. būtybe; 2. didvyris, žmogus, atlikęs arba atliekantis žygdarbius; 3. žmogus, kuris garbinamas, kuriuo žavimasi; 4. pagrindinis arba vienas pagrindinių lit. kūrinio, spektaklio, filmo veikėjų, dažnai reiškiantis autoriaus idealus ir turintis heroizmo bruožų; kartais bet kuris kūrinio veikėjas (personažas).

Hesperidės

hesperidės (gr. Hesperides), sen. graikų mit. būtybės — stebuklingųjų aukso obuolių saugotojos Žemės v. pakraštyje; šiuos vaisius vedančią obelį padovanojo Gėja deivei Herai jos vestuvių su dievu Dzeusu proga.

Hermafroditas

Hermafroditas (gr. Hermaphroditos), sen. graikų mit. būtybė — dievo Hermio ir deivės Afroditės sūnus, dievų sujungtas su nimfa Solmakide į 1 kūną.

Hekatė

Hekãtė (gr. Hekatē), sen. graikų mit. būtybė nakties vizijų (šmėklų, košmarų), burtų ir kerų globėja.

Harpija

hárpija (gr. Harpyia): 1. graikų mit. būtybė — moteris pabaisa, viesulo deivė; harpijos buvo laikomos be žinios dingusių žmonių pagrobėjomis; 2. vanagas Harpia harpyia; gyvena P. ir Centr. Amerikos tropiniuose miškuose; 3. pikta moteris.

Gigantas

gigántas [gr. gigas (kilm. gigantos)]: 1. sen. graikų mit. baidyklė milžinas; 2. labai aukšto ūgio žmogus dėl hipofizės somatotropinio hormono per didelės produkcijos; 3. kas nors labai didelis.