Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Gaja

Gajà (gr. Gaia), sen. graikų mit. būtybė, kitaip ↗ Gėja.

Feniksas

fèniksas [gr. phoinix]: 1. sen. egiptiečių mit. paukštis, turėjęs galią kartą per 500 m. lizde sudegti ir vėl iš pelenų atgimti; 2*. amžino atsinaujinimo, atgimimo simbolis.

Faetonas

Faetònas (gr. Phaethōn), sen. graikų mit. personažas, kitaip ↗ Fajetonas.

Epas

èpas [gr. epos — žodis, pasakojimas]: 1, viena iš 3 pagrindinių (šalia lyrikos ir dramos) grožinės literatūros rūšių — pasakojamoji, įvykius aprašanti eiliuota ir prozinė literatūra (senoviniai epai, pasakėčios, poemos, romanai, apsakymai); 2. vienas iš epo I reikšme žanrų — didelis, dažn. eiliuotas ist. ar mit. tematikos kūrinys arba kūrinių ciklas; buvo paplitęs gimininės santvarkos irimo, pvz., graikų „Iliada” ir „Odisėja”, ir feodalizmo, pvz., prancūzų „Rolando giesmė”, laikais; senovinis epas, epopėja.

Echidna

echidnà [gr.]: 1. sen. graikų mit. būtybė — pabaisa (pusiau moteris, pusiau gyvatė); 2. kloakinis žinduolis Tachyglossus; gyvena N. Gvinėjoje, Australijoje ir Tasmanijoje; 3. nuodinga gyvatė Pseudechis; gyvena Australijoje ir N. Gvinėjoje.

Danaidės

Danaidės (gr. Danaides), sen. graikų mit. būtybės — Argo karaliaus Danajo 50 dukterų; vestuvių naktį Danajo įsakymu 49 iš jų nužudė savo vyrus, už tai dievų buvo pasmerktos po mirties požemio pasaulyje amžinai nešioti vandenį į bedugnę statinę.

Centauras

centáuras (lot. Centaurus), mit. būtybė, kitaip ↗ kentauras.

Bakchantė

bakchántė [lot. baccha]: 1. sen. graikų mit. būtybė — Bakcho palydovė; 2. sen. Romoje — moteris, dalyvaujanti bakchanalijose; šokėja; 3*. palaida, be saiko lėbaujanti moteris.

Antėjas

Antėj‖as (gr. Antaios), mit. sen. graikų herojus, jūrų dievo Poseidono ir žemės deivės Gėjos sūnus, nenugalimas tol, kol liečia žemę, savo motiną; Heraklis ~ą nugalėjo, atplėšęs jį nuo žemės.

Andromeda

Andromed‖à (gr. Andromedē), mit. sen. graikų karaliaus Cefėjo duktė, paaukota jūrų slibinui ir prikalta prie uolos; ~ą išvadavo Persėjas.