Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Zurna

zurnà [< persų k. surna], pučiamasis muz. istrumentas — dūdelė su 8 arba 9 skylutėmis šonuose ir platėjančiomis žiotimis; paplitusi Kaukaze, Vid. Azijoje, Kinijoje.

Vokalas

vokãlas [lot. vocalis — balsinis], žmogaus balso sukuriamas muz. kūrinio komponentas; kūrinio vokalinių partijų visuma.

Vokalizė

vokalizė [pranc. vocalise < lot. vocalis — balsis], muz. kūrinys balsui be žodžių; tariamas kuris nors balsis (dažn. a).

Viuela

viuelà [isp. vihuela], isp. styginis muz. instrumentas, gitaros atmaina.

Vivace

vivace [sk. vivače; it. greitai], muz. tempas, užimantis tarpinę padėtį tarp allegro ir presto; šio tempo muz. kūrinys arba jo dalis.

Virtuozas

virtuòzas [it. virtuoso < lot. virtus— dorybė, talentas]: 1. labai geras muz. atlikėjas (pianistas, smuikininkas, dainininkas); 2*. meistriškai, tobulai dirbantis žmogus.

Virginalas

virginãlas [lot. virginalis — mergaitiškas], klavišais muz. instrumentas, mažas klavesinas.

Violončelė

violončèlė [it. violoncello], keturstygis strykinis muz. instrumentas; smuiko sandaros ir pavidalo, tik daug didesnė.

Viola da gamba

viola da gamba [it. kojinė viola], XVI—XVIII a. 6 arba 7 stygų muz. instrumentas, violončelės prototipas.

Viola

violà [it.]: 1. į smuiką panašus strykinis muz. instrumentas, vartotas XVI—XVIII a.; 2. ↗ altas (2).