Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Calmato

calmato [sk. kalmato; it.], muz. ramiai, negarsiai.

Cantabile

cantabile [sk. kantabile; it.], muz. dainingai.

Cantus firmus

cantus firmus [sk. kantus firmus; lot. stiprus dainavimas, giedojimas], svarbiausioji XIII—XVIII a. polifoninio muz. kūrinio partija (dažn. vidurinis balsas), jo formos pagrindas.

Capriccioso

capriccioso [sk. kapričozo; it.], muz. laisvai, įnoringai.

Buzukis

buzùkis, graikų styginis muz. instrumentas.

Burleska

burleskà [pranc. burlesque < it. burlesco — juokaujamas, pokštų]: 1. pabrėžtinai komiškas vaizdavimo būdas (literatūroje, teatre); 2. lit. žanras — komiškas kūrinys, kurio tema ir stilius kontrastuoja: rimta, kilni tema interpretuojama „žemuoju”, dažnai vulgariu, stiliumi, triviali tema — pakiliu stiliumi; Δ apima parodiją, travesti, karikatūrą; 3. virtuozinė komiška muz. pjesė; 4. nedidelė komiška opera; atsirado Italijoje, buvo paplitusi Prancūzijoje, Anglijoje.

Burdonas

burdònas [pranc. bourdon]: 1. bosinis vargonų registras; 2. žemiausia muz. instrumentų, pvz., liutnios, styga; ja išgaunamas tik 1 garsas.

Bunčiukas

bunčiùkas [ukr. bunčiuk < turkų k. buncuk — arklio uodega]: 1. medinė lazda, užsibaigianti rutuliu arba smaigaliu, papuoštu ašutais ir 2 sidabriniais šepetėliais; vartotas turkų, totorių, kazokų kaip kar. valdžios ženklas; Ukrainoje ir Lenkijoje — atamano arba etmono valdžios ženklas; 2. kar. orkestrų mušamasis (purtomas) muz. instrumentas — ant koto pritvirtinta medinė svirtelė (skersinis) su varpeliais arba skardos plokštelėmis.

Buffo

buffo [it. komiškas, juokdariškas], sudėtinio muz. termino dėmuo, nusakantis turinio komiškumą, pvz., opera buffa — komiška opera, tenoras buffo — komiškų tenoro vaidmenų atlikėjas operoje.

Bravūra

bravūrà [pranc. bravoure, it. bravura]: 1. nutrūktgalviškumas, demonstratyvus narsumas; 2. virtuoziškas, efektingas muz. kūrinio atlikimas.