Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Bandūra

bandūrà [ukr.], styginis ukr. liaudies muz. instrumentas, turintis apie 50 stygų, ovalinį korpusą; skambinama pirštais arba plektru.

Bandža

bándža [angl. banjo], styginis muz. instrumentas, turintis 4—9 stygas; rezonatorius — nedidelis būgnelis, prie kurio pritvirtintas ilgas kaklelis su postygiu; skambinama plektru.

Banda

bánda [it. būrys]: 1. pučiamųjų muz. instrumentų ansamblis, operos spektakliuose pagrečiui su orkestru grojantis scenoje, užkulisyje ar kt. vietoje; 2. džiazo ar kt. pramoginis ansamblis, sudarytas daugiausia iš pučiamųjų instrumentų; 3. vienos rūšies muz. atlikėjų grupė.

Bandola

bandolà [isp.], isp. styginis muz. instrumentas, turintis 3 arba daugiau stygų, kriaušės pavidalo rezonansinį plokščią korpusą ir neilgą kaklelį; skambinama pirštais arba plektru.

Bandonija

bandònija [pagal vok. konstruktoriaus H. Bando (Band) pavardę], šešiakampis dumplinis muz. instrumentas, koncertinos atmaina.

Baletas

balètas [it. batletto < lot. ballo — šoku]; 1. choreografijos šaka; scenos veikalas, jungiantis šokį, muziką, pantomimą; 2. muz. žanras; didelės apimties instrumentinis muz. kūrinys, grindžiamas šokio ritmais.

Baletmeisteris

baletméisteris [vok. Balletmeister], baleto režisierius; choreografijos scenų baletuose ir muz. spektakliuose kūrėjas ir statytojas.

Baladė

balãdė [pranc. ballade < lot. ballo — šoku]: 1. poezijos žanras — trumpas eiliuotas lyrinis epinis istorinių ar liaudies padavimų motyvų kūrinys, vaizduojantis intriguojančius, paslaptingus, dažnai šiurpius įvykius, tragiškus žmonių likimus; ypač buvo paplitusi romantizmo literatūroje; 2. muz. žanras — vokalinis ar instrumentinis laisvos muz. formos istorinio, herojinio, fantastinio turinio kūrinys.

Bajanas

bajãnas [rus. bajan; pagal legendinio rusų dainiaus Bojano vardą], dumplinis muz. instrumentas; rusų chromatinė armonika; dešiniaisiais mygtukais grojama melodija, kairiaisiais — pritariama.

Bagatelė

bagatèlė [pranc. bagatelle— niekutis], trumpa instrumentinė (dažn. fortepijono) muz. pjesė; instrumentinė miniatiūra.