Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Badinage

badinage [sk. badinaž; pranc. juokai], žaisminga muz. pjesė; dažn. barokinės ar ankstyvojo klasicizmo siuitos dalis.

Aulas

áulas [gr. aulos], graikų pučiamasis muz. instrumentas — cilindro pavidalo švilpynė su dvigubu liežuvėliu.

Atonalus

atonalùs [↗ a… + ↗ tonalus], muz. neturintis (nepaisantis) tonacijos, vienodai vartojantis visą chromatinį garsaeilį, neturintis tonikos centrų.

A tre

a tre [it. trise, trims], muz. 3 instrumentų grojimas unisonu.

A tempo

a tempo [it. pagal (ankstesnį) tempą], muz. kūrinio atlikimas pagal anksčiau buvusį tempą.

Ataka

atakà2 [it. attacca — pradėk], muz.: 1. intonavimo būdas: garso tarimas arba dainavimas tik įkvėpus; 2. staigus ir stiprus klavišų ar stygų užgavimas, garso akcentavimas; 3. naujos muz. kūrinio dalies pradėjimas be pertraukos.

Assai

assai [it. labai], sudėtinio muz. termino dėmuo, nusakantis tempo ir dinamikos pagreitinimą, pvz., allegro assai — labai greitai.

Artikuliacija

artikuliãcija [lot. articulo — aiškiai tariu; skaidau]: 1. kalbos padargų (liežuvio, lūpų, minkštojo gomurio, balso stygų) padėtis ir judesiai, tariant kalbos garsus; 2. muz. garsų formavimo būdas dainuojant arba grojant, pvz., staccato, legato; 3. anat. sąnarys.

Arsis

árs‖is [gr. pakėlimas]: 1. antikinėje eilėdaroje — stiprioji pėdos dalis, t.y. turintis dinaminį iktą skiemuo, pvz., chorėjo pirmasis skiemuo, anapesto — trečiasis; sen. graikai ~io terminą vartojo priešinga (tezio) reikšme — nekirčiuotiems pėdos skiemenims žymėti; 2. silpnoji muz. kūrinio takto dalis.

Arkanas

arkãn‖as2, huculų vyrų sen. šokis; muz. metras 2/4; šokdami ~ą, šokėjai trepsi, sukasi pusračiu arba ratu, rankose laiko kalnų kirvelius.