Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Tripleksas

tripleksas [lot. triplex — trigubas]: 1. beskeveldris stiklas, pagamintas iš 2 stiklo lakštų ir jungiamojo klijų arba polimero sluoksnio; 2. poligr. nespalvoto toninio originalo spausdinimas trejopais dažais iš 3 rastrinių klišių.

Tipolitografija

tipolitogrãfija [↗ tipo(grafija) + ↗ litografija], poligr. įmonė, kurioje spausdinama iškiliaspaude ir litografija.

Tipografija

tipogrãfija [↗ tipas + ↗…grafija], poligr. įmonė (spaustuvė), kurioje spausdinama iškiliaspaude.

Tipija

…tipija [gr. typos — atspaudas], sudurtinių žodžių dalis, rodanti jų sąsają su spausdinimu (poligr. technika).

Tenaklis

tenãklis [vok. Tenakel < lot.], poligr. laikiklis: 1. stovas renkamojo rankraščio puslapiams pritvirtinti prie spaustuvinės kasos; 2. teksto rinkimo mašinos detalė, laikanti rankraštį ir rodanti eilutę.

Taleris

tãleris2 [vok. Teller — lėkštė], poligr.: 1. metalinė plokščiaspaudės mašinos plokštė, ant kurios dedama spaudos forma; 2. stalas su metaline plokšte rinkinio formai parengti, laužyti.

Štancas

štáncas [vok. Stanz — štampas], poligr. štampas figūriniams dirbiniams (etiketėms, įpakavimo ruošiniams) štampuoti.

špacija

špãcija [lot. spatium — tarpas]: 1. poligr. tarpinė rankinio rinkinio medžiaga — metalinis tašelis tarpams tarp žodžių sudaryti, raidėms žodyje išretinti; 2. tarpas tarp knygos kietviršio šonelių: 3. tarpas tarp dviejų laivo špantų.

Signatūra

signatūrà [lot. signatura < signo — pažymiu, nurodau]: 1. gydytojo recepto nuorašas, vaistinės pridedamas prie vaistų; 2. knygos, žurnalo spaudos lanko eilės numeris; 3. poligr. literos kojelėje įpjautas ženklas, padedantis rinkėjui fiksuoti literos padėtį rinktuve; 4. dailininko parašas, inicialai ar kitoks ženklas dailės kūrinyje; 5. senųjų leidinių puslapio pabaigoje spausdinamas žodis (arba jo dalis), kuriuo prasideda sekantis puslapis.

Muaras

muãras [pranc. moire]: 1. šilkinis arba pusšilkinis audinys su banguotu atspalviu; vart. pamušalui, suknelėms; 2. popierius su išspaustu iškiliu piešiniu; 3. poligr. pašalinis ritmiškas raštas (piešinys), atsirandantis nuotraukoje dėl prastos klišės.