Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Aspazija

aspãzija [pagal sen. graikų polit. veikėjo Periklio žmonos Aspazijos (Aspasia) vardą], išsilavinusi, graži ir protinga moteris.

Antikomunizmas

antikomunizmas [↗ anti… + ↗ komunizmas], komunizmui priešiškų polit. ekonomijos, istorijos, filosofijos teorijų, metodų ir veiklos priemonių visuma.

Antantė

Antántė, 1904—07 susidaręs D. Britanijos, Prancūzijos ir Rusijos kar. polit. blokas.

Anarchizmas

anarchizmas [↗ anarchija]: 1. priešiška marksizmui smulkiaburžuazinė visuomeninė srovė, neigianti bet kokią valst. valdžią, organizuotą polit. kovą. proletariato partijos vadovaujantį vaidmenį; 2*. autoriteto, tvarkos, drausmės nepripažinimas.

Amfiktionija

amfiktiònija [gr. amphiktionia < amphi — aplink + ktizō— apgyvendinu], sen. Graikijos rel. ir polit. genčių ar polių sąjunga, turėjusi bendrą iždą, šventyklą ir kariavimo būdą.

Aktas

ãktas [lot. actus]: 1. dokumentas, fiksuojantis privačių asmenų ir valstybės, valstybių ek. ir polit. sutartis, sandėrius; įrašas, protokolas; 2. veiksmas, poelgis; 3. veiksmas— dramos kūrinio ir jo sceninio pastatymo dalis, sudaranti tam tikrą kompozicinę vienovę; 4. psn. iškilmingas mokyklos susirinkimas, per kurį įteikiami apdovanojimai, mokslo baigimo pažymėjimai, diplomai; 5. dailės kūrinys, vaizduojantis nuogo žmogaus figūrą; 6. aristotelizmo ir tomizmo filosofijoje — realizuota būtis (potencialios būties priešybė); 7. tapsmas, vyksmas.

Agresija

agrèsija [lot. aggressio — užpuolimas]: 1. tarptautinei teisei prieštaraujantis valstybės ginkluotos jėgos panaudojimas prieš kt. valstybės suverenitetą, terit. neliečiamybę ir polit. nepriklausomybę; 2. puolimas, turint tikslą ką nors fiziškai sužaloti ar psichiškai paveikti.

Agitacija

agitãcija [lot. agitatio — raginimas, jaudinimas]: 1. polit. veikla — tam tikrų idėjų propagavimas; 2. įtikinėjimas, siekimas palenkti.