Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Proklamacija

proklamãcija [lot. proclamatio — šauksmas, šūkis]: 1. polit. turinio agitacinis lapelis (dažnai nelegalus); atsišaukimas; 2. iškilmingas, viešas paskelbimas.

Programa

programà [gr. programma — paskelbimas]: 1. kokio nors veikimo planas; 2. visuomeninės organizacijos, polit. partijos arda veikėjo pagr. uždavinių, tikslų ir veikimo principų visuma; tam skirtas leidinys; 3. skaičiavimo technikoje — uždavinio sprendimo algoritmas skaitmeninei skaičiavimo mašinai arba kitokiam programiniam įrenginiui; 4. trumpas mokomojo dalyko turinio ir apimties išdėstymas; mokymo programa; 5. teatro, cirko vaidinimo, turinys; šį turinį išvardijantis leidinys.

Presbiterionai

presbiteriõn‖ai [angl. presbyterians < ↗ presbiteris]: 1. kalvinistų atšaka; nepripažįsta vyskupo valdžios; ~ų bažnyčią sudaro bendruomenės (valdo konsistorija, sudaryta iš renkamų presbiterių ir pastoriaus); Δ atsirado XVI a. II pusėje; ~ų yra Škotijoje, Anglijoje, JAV; 2. Anglijos puritonų nuosaikiausia srovė; per XVII a. Anglijos revoliuciją — polit. partija, reiškusi buržuazijos, dalies naujosios dvasininkijos interesus.

Portretas

portrètas [pranc. portrait < lot. protraho — ištraukiu; iškeliu aikštėn]: 1. dailės žanras; dailės arba fotografijos kūrinys, vaizduojantis žmogų arba žmonių grupę; 2. grožinės literatūros kūrinio veikėjo išorės bruožų vaizdas; 3. literatūrinis Δ — realaus asmens, pvz., rašytojo, dailininko, polit. veikėjo, charakteristika, perteikta grožinei literatūrai būdingais meniniais vaizdais, kuriuose dokumentinis autentiškumas papildytas vaizduotės sukurtomis detalėmis.

Populiarai

populiãrai [lot. populares < populus — liaudis], sen. Romos (II a. pab.— I a. pr. m. e.) polit. grupuotė; reiškė plebėjų interesus.

Politikierius

politikiẽrius, neprincipingas politikas, polit. verteiva, intrigantas.

Politiškas

politiškas, turintis polit. žymių, polit. atspalvį; diplomatiškas; apdairus, atsargus.

Plutokratas

plutokrãtas [↗ plutokratija], žmogus, turintis įtakos, turintis polit. valdžią savo turto dėka.

Plebiscitas

plebiscitas [lot. plebiscitum — liaudies nutarimas], liaudinis balsavimas labai svarbiu polit. valst. klausimu; dažn. Δ daromas, vykdant tautos apsisprendimo teisę.

Platforma

platfòrma [pranc. plate-forme < plate — plokščia + forme — forma]: 1. atviras metalinis glžk. vagonas su žemomis nuleidžiamomis šoninėmis ir galinėmis sienelėmis, kurių viršus tvirtinamas užraktais, arba visai be sienelių; 2. atvira sunkvežimio, priekabos arba puspriekabės krovinių dėžė; 3. pakili aikštelė, pvz., išilgai bėgių kelio glžk. stotyje; nedidelė glžk. stotis; 4. geol. tektoniškai palyginti neaktyvi, stangri Žemės plutos sritis; litosferos struktūros elementas; 5. ištisinis storas avalynės padas; 6*. polit. partijos, grupės praktinė programa, artimiausi uždaviniai.