Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Mitingas

mitingas [angl. meeting], viešas susirinkimas svarbiems, ppr. polit. klausimams svarstyti.

Miljeranizmas

miljeranizmas [pagal Prancūzijos burž. vyriausybės nario A. Miljerano (Millerand; 1859—1943) pavardę], oportunistinių socialistų partijų lyderių polit. bendradarbiavimas su buržuazija.

Metekas

metèkas [gr. metoikos — persikėlėlis, svetimšalis], sen. Graikijoje — svetimšalis arba paleistas į laisvę vergas, neturėjęs polit. teisių.

Merkantilizmas

merkantilizmas [pranc. mercantilisme < it. mercante — pirklys]: 1. ankstyvojo kapitalizmo (XVI—XVIII a.) ek. politika; 2. pirmoji burž. polit. ekonomijos mokykla, reiškusi pradinio kapitalo kaupimo epochos prek. buržuazijos interesus, teoriškai grindusi pirklių ek. politikos sistemą.

Maržinalizmas

maržinalizmas [pranc. marginal — kraštinis, ribinis], burž. polit. ekonomijos metodologinis principas, pagal kurį ek. reiškiniai turi būti tiriami ribinių (didžiausių ir mažiausių) dydžių analize.

Manifestas

manifèstas [lot. manifestus — aiškus]: 1. iškilmingas aukščiausiosios valst. valdžios kreipimasis į gyventojus raštu; 2. polit. partijos, visuomeninės organizacijos programinis kreipimasis.

Malkontentai

malkonteñtai [sen. pranc. malcontent — nepatenkintas], nepatenkinti žmonės, opozicinių polit. partijų žmonės.

Makiavelizmas

makiavelizmas, polit. doktrina, tikslui pasiekti rekomenduojanti bet kurias priemones — klastą, veidmainystę, smurtą; cinizmas, moralinių skrupulų neturėjimas; žodis atsirado iš italo N. Makiavelio (Machiavelli), „Kunigaikštyje” (1532) aprašiusio savo epochos polit. praktiką, pavardės.

Lyderis

lýderis [angl. leader — vadas, vadovas]: 1. polit. partijos, profsąjungos vadovas; 2. didelis eskadrinis minininkas; laivas, plaukiantis laivų grupės, karavano priekyje; 3. varžybose kitus aplenkiantis, pirmaujantis sportininkas arba komanda; 4. dviračių sporte — motociklininkas, važiuojantis prieš dviratininką.

Leveleriai

lèveleriai [angl. levellers — lygintojai], Anglijos radikali smulkiaburžuazinė demokratinė XVII a. revoliucijos polit. grupuotė.