Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Funkcionalizmas

tunkcionalizmas [↗ funkcija]: 1. XX a. moderniosios architektūros kryptis, pagrįsta funkcinio tikslingumo estetika; 2. psichol. teorija, aiškinanti organizmo funkcionavimą aplinkoje; 3. filos. koncepcija, didžiausią reikšmę teikianti funkcijos sąvokai ir funkcinę priklausomybę laikanti lemiama.

Fizionomika

fizionòmika [gr. physiognōmonika]: 1. sugebėjimas suprasti žmogaus vidinę būseną pagal jo veido išraišką; 2. psichol. teorija, aiškinanti, kad žmogaus veido išraiška atspindi jo būseną.

Fenomenologija

fenomenològija [gr. phainomenon — esantis, pasirodantis + ↗ …logija]: 1. filos. disciplina, atliekanti jutiminio pažinimo kritikos funkciją, tirianti sąmonės raidą nuo jutimiškumo iki absoliutaus žinojimo; 2. psichol. šaka, tirianti psichinius fenomenus; 3. idealistinės filosofijos kryptis, tirianti sąmonę, kaip intuityvų esmių stebėjimą, intencionalumą; kūrėjas E. Huserlis (1859—1938, Vokietija).

Emocionalizmas

emocionalizmas, psichol. teorija, aiškinanti, kad visi psichiniai reiškiniai, procesai turi emocinį pagrindą.

Eksploracija

eksplorãcija [lot. exploratio — tyrinėjimas, tyrimas], psichol. aktyvi orientacija aplinkoje, tiesiogiai nesusijusi su biol. poreikių tenkinimu.

Biheviorizmas

biheviorizmas [angl. behaviour — elgsena], JAV XX a. psichol. kryptis, pagrindiniu psichologijos objektu laikanti žmonių ir gyvūnų elgseną, kaip reakcijų stimulų visumą.

Asociacionizmas

asociacionizmas, psichol. kryptis, psichinę veiklą aiškinanti vaizdinių asociacijomis; asociacinė psichologija.

Apercepcija

apercèpcija [lot. ad — į, link + ↗ percepcija]: 1. psichol. stebimo objekto esmės supratimas, remiantis patyrimu ir turimomis žiniomis; 2. filos. savimonė, savo būsenos suvokimas.

Algezimetras

algezimètras [gr. algesis — skausmas + ↗ …metras]: 1. med. prietaisas skausmo jutimui matuoti; 2. psichol. prietaisas skausmą sukeliančio dirgiklio jėgai matuoti.

Aktualizmas

aktualizmas1 [lot. actualis — tikras, realus]: 1. filos. teorijos, daiktų pasaulį, substanciją kildinančios iš akto, tapsmo; 2. XIX a. psichol. kryptis, psichol. uždaviniu laikanti tik psichinių aktų aprašymą ir aiškinimą.