Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Altarista

altaristà [lenk. oltarzysta < lot. altar — altorius], kunigas, negalintis dirbti pastoracinio darbo ir gyvenantis „iš altoriaus”, t.y. iš tikinčiųjų aukų už rel. patarnavimus.

Absoliucija

absoliùcija [lot. absolutio — atleidimas]: 1. psn. teismo nutarimas, atleidžiantis teisiamąjį nuo bausmės; 2. rel. nuodėmių atleidimas (per išpažintį); bažn. bausmės panaikinimas.

Abliucija

abliùcija [lot. ablutio — apiplovimas], rel. apeiga — tikras arba simboliškas kūno, jo dalių, liturginių reikmenų apiplovimas.