Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Sinodinis

sinòdinis [gr. synodos – jungtis, suartėjimas]: 1. astr. susijęs su dangaus kūno regimąja padėtimi Saulės atžvilgiu, pvz., Δ periodas, Δ mėnuo; 2. rel. susijęs su sinodu.

Serapis

Serãpis, helenistinio Egipto dievybė, kurios kultas sukurtas IV a. pr. m. e., susiliejus egiptiečių ir graikų rel. pažiūroms; Δ atitinka egiptiečių dievą Ozyrį, kartais Apį, sen. graikų Dzeusą.

Sektantas

sektántas: 1. rel. sektos narys; 2*. dogmatikas, įsitraukęs tik į bendraminčių grupės interesus.

Sekta

sektà [lot. secta — kryptis, doktrina, mokykla]: 1. rel. bendruomenė, grupė, atskilusi nuo viešpataujančios bažnyčios, tikybos; 2*. žmonių grupė, atsiskyrusi nuo kitų, turinti savo įsitikinimus, interesus.

Scholastika

scholãstika [gr. scholastikos — mokyklinis]: 1. vid. amžių krikščioniškos filosofijos kryptis, kuriai būdinga rel. dogmų grindimas, rėmimasis autoritetais, kaip svarbiausiu tiesos kriterijumi, abstraktus, spekuliatyvus rel. problemų svarstymas; 2*. dogmatiškas filosofavimas, rėmimasis autoritetais, formalūs, bergždi ieškojimai.

Schizma

schizmà [gr. schisma — skilimas], organizacinis rel. grupės atskilimas, atsiskyrimas nuo pagr. bažnyčios.

Sakralinis

sakrãlinis [lot. sacralis < sacer – šventas]: 1. susijęs su rel. kultu; bažnytinis, religinis; 2. anat. kryžmenimis, susijęs su kryžkauliu.

Sadukėjai

sadukėjai [lot. Sadducaeus < gr. Saddukaios < hebr. Saddūki], judaizmo rel. polit. sekta, gyvavusi II a. pr. m. e. – I m. e. a.; priešingai fariziejams, reikalavo griežtai laikytis Biblijos.

Romanika

romãnik‖a [vok. Romanik], romaninis stilius — X—XIII a. Europos ir kai kurių Art. Rytų šalių architektūros ir dailės stilius; ~os architektūrai būdinga masyvumas, griežtas geometrizmas, skliautiniai denginiai, dailei (susijusiai su architektūra) — rel. tematika, apibendrintos stilizuotos formos, plokštuminis vaizdas.

Ritualas

rituãlas [lot. ritualis — apeiginis]: 1. nustatyta apeiginių veiksmų tvarka tam tikram rel. aktui atlikti; 2. knyga, kurioje surašyta rel. apeigų tekstai, atlikimo tvarka, pvz., Samaveda, Romėnų Δ; 3. ceremonialas, įprastinės ceremonijos; 4. biol. gyvūnų tarpusavio bendravimo veiksmai.